Ingen omkom på veiene

Første halvår var det ingen omkomne på veiene i Nordland. For hele landet var det også en positiv utvikling med markant nedgang i antall drepte i trafikken så langt i år.

29 personer er drept i trafikken hittil i år, mot 46 i første halvår i fjor. Nedgangen fra 2020 til 2021 er på nærmere 40 prosent.

– Det er en svært gledelig nedgang i antall trafikkdrepte i årets seks første måneder. Men hver eneste trafikkdrepte er likevel en for mye, sier Guro Ranes, avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Statens vegvesen.

Blant fylkene er det Viken som har flest omkomne i første halvår, med 6 drepte. Deretter følger Innlandet (5) og Troms og Finnmark (5). I motsatt ende av skalaen finner vi Oslo og Nordland som begge har null trafikkdrepte i første halvår.

For de andre fylkene er tallene slik: Vestfold og Telemark 4, Agder 1, Rogaland 1, Vestland 3, Møre og Romsdal 1, Trøndelag 3.

I juni i år har fire personer omkommet på norske veger, mot ni i juni i fjor. Ranes understreker at dette er foreløpige tall.

I år er det 20 år siden Nullvisjonen for drepte og hardt skadde i trafikken ble behandlet i Stortinget. Nullvisjonen er en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller hardt skadde i vegtrafikken.

– Nullvisjonen ligger til grunn for alt Statens vegvesen gjør, og vi ser at det gir resultater. Vi vil fortsette arbeidet med å jobbe mot de ambisiøse målene i Nasjonal transportplan og som følger av nullvisjonen, sier Guro Ranes.