Mer fart for barna

Fra og med 1. juli fjernes 10-knopsgrensen for båtførere under 16 år. Frem til nå har ikke barn og ungdom under 16 år fått lov til føre båter med mer enn 10 HK eller som går fortere enn 10 knop.

– Vi har fått flere tilbakemeldinger fra unge båtførere om at 10-knopsgrensen er vanskelig å forholde seg til.

Å kunne kjøre båt er en frihet jeg unner de unge i sommer, så nå er det kun antall hestekrefter som avgjør hvilken båt du kan føre.

Med dette vil vi og Sjøfartsdirektoratet gjøre regelverket enklere – både for de som fører båten og de som skal håndheve regelverket, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Å fjerne fartsbegrensningen på 10 knop gir mulighet for at ungdom kan øve seg i planende fartøy. Motorkraften vil fortsatt være begrenset til maksimalt 10 hestekrefter.

Når ungdom fyller 16 år og har båtførerbevis, er det i utgangspunktet tillatt å føre fritidsbåter med høy hastighet.

– Vi tror endringen vil bidra positivt ved at ungdom får bedre erfaring med å føre båt med litt mer fart, slik at overgangen til større motor ved fylte 16 år blir mindre.

Men det er viktig at foreldre og foresatte gjør en aktiv vurdering av hvilken båt og hvilken hastighet deres barn er i stand til å håndtere, sier fungerende sjøfartsdirektør Lars Alvestad.

Sjøfartsdirektoratet vil følge med på om fjerningen av 10-knopsgrensen får negative konsekvenser, for eksempel økt antall alvorlige ulykker.