Kutt i fergepris

Fra i dag 1. juli er det blitt litt billigere å reise med ferger i Nordland. Takstene er satt ned med 25%. Hvem som skal ha æren for dette, strides det imidlertid om politisk.

Fylkesråd Bent-Joacim Bentzen kutter takstene (foto: NFK/Trond-Erlend Willassen).

– Passasjerene kan egentlig takke kystfolket i Nordland. Det var her ferjeopprøret startet, sier fylkesråd Bent-Joacim Bentzen.

Fylkesrådet har fulgt opp Stortingets flertall om å starte kuttene i ferjetakstene.

Fylkesråd for transport og infrastruktur, Bent-Joacim Bentzen, påpeker at reduksjonen på 25 prosent er et resultat av ferjeopprøret som startet i Nordland, og som opposisjonen på Stortinget har gitt flertall for.

Dette synet deler ikke Høyres fremste talsperson i Nordland, og Beate Bø Nilsen mener fylkesråd Bentzen vrir på sannheten.

– Tror det beste man kan si om fylkesråd Bent Joacim Bentzen, er at han har selektiv hukommelse. Den enorme fergetakstøkningen ble gjennomført av fylkesrådet i Nordland.

Folkeopprøret og gul-vest aksjonen langs kysten, var rettet mot dem. sier Bø Nilsen.

Nordland har de høyeste fergetakstene i landet og dette er skapt av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, KrF og SV.

1. juli skal fergetakstene senkes med 25 % over hele landet etter at FrP og regjeringen er blitt enig om revidert nasjonalbudsjett.

– Høyres fylkestingsgruppe har foreslått to ganger i 2020 å sette ned fergeprisene. I februar 2021 inviterte vi på nytt til å halvere fergeprisene med virkning fra 1.mai i år.

Dette ble underkjent av fylkesordfører og saken ble avvist, sier Beate Bø Nilsen.

Den rødgrønne ledelsen i Nordland er uenige i dette og vil gjerne ha litt ros for det som nå skjer.

– Vi setter ned alle ferjetakster med 25 prosent. Dette kommer hele Nordlandskysten til gode, sier fylkesråd Bentzen.

Fylkesråden er fornøyd med at næringsliv og folket langs Nordlandskysten nå kan kutte kostnadene for de reisende på ferje med en firedel.

Han retter samtidig en liten pekefinger mot Regjeringens håndtering av ferjeopprøret.

– Det er på høy tid at takstene nå kuttes. Likevel får vi ikke fullt ut kompensert verken kostnadsbildet med å drifte 23 ferjesamband i Nordland.

Heller ikke reduksjonen i takstene som vi nå iverksetter fra torsdag, påpeker Bentzen.

Han er også kritisk til at Regjeringen har signalisert at den midlertidige momsreduksjonen som ble innført i fjor vår, fra høsten av skal opp fra seks til 12 prosent.

– Dette er jo en beskatning som Nordland fylkeskommune ikke kan kutte. Dermed vil jo prisene fra høsten av igjen stige med 6 prosent.

Vi er likevel svært fornøyd med at vi nå kutter prisene.

Det fortjener kystbefolkningen, og vil gjøre det enda litt bedre å drive næring og bo på øyene langs Nordlandskysten, avslutter fylkesråd Bent-Joacim Bentzen.