Ikke enig i olje-utredning

korteresagt

Ordførerne Sture Pedersen (H) i Bø og Karianne Bråthen (AP) i Øksnes har ikke skrevet under på oppropet om å fremskynde en konsekvensutredning for Lofoten, Vesterålen og Senja. Mange av ordførerne i området har skrevet under på dette, men fra Bø og Øksnes kom det ingen signatur. Sture Pedersen sier til Bladet Vesterålen at han vil støtte dette når fiskerne sier at det vil være mulig med sameksistens her mellom olje og fisk. Også karianne Bråthen, i fiskerikommunen Øksnes, er skeptisk og avventende. Hun vil ikke signere så lenge kommunestyret hennes ikke har drøftet saken, og det har man ikke gjort. Ordførerne i Hadsel og Sortland er blant de som har skrevet under for å få gjennomført konsekvensutredningen snarest.