Fiskebruk solgt til Portugal

Vesteraalens AS (hermetikken) har solgt Andenes Fiskemottak AS til Rui Costa i Portugal. Dette er gjort for å konsentrere driften om den nye fabrikken i Sortland havn, som snart er ferdig.

andenes-fiskemottak

Ordfører Johnny Solsvik (til venstre) ønsket for få år siden velkommen nye investorer på Andenes, da Andenes fiskemottak ble åpnet. Direktør Rui Manuel Da Costa e Soursa (til høyre) var begeistret for nye muligheter, og sammen med Nuno Vieira e Brito har de investert tungt i mottak for torsk (bildet er skjermdump fra Rui Costas egenreklame).

-Driften ved Andenes Fiskemottak vil gå som før, og det samme for Vesteraalens på Sortland. Også i fremtiden vil vi kunne samarbeide, når det passer. Det var imidlertid et ønske fra begge parter her om å avklare eierspørsmålet, etter at vi har vært to store aksjonærer, med litt ulike behov, forteller direktør Geir Wilhelm Wold i Vesteraalens AS til Vesterålnytt. Portugiserne er ute etter stor torsk, som man kjøper og salter på Andenes i vintersesongen, som utgangspunkt for bacalao. Vesteraalens har behov for råstoff hele året, og bruker mange ulike fiskeslag.

-Den nye fabrikken på Sortland bygges nå helt etter planen. Vi har behov for å kjøpe råstoff fra mange ulike kilder og dermed er det helt greit å overlate eierskapet på Andenes til Rui Costa. Hvilke planer de har videre fremover, vet jeg ikke, men de har tidligere antydet at man kanskje skal bygge videre ut der. På vår side skal vi konsentrere oss om den nye fabrikken som skal opp å gå med flere produkt om ikke lenge, sier Wold.

«Brites Vaz Irmão» heter aksjonæren i Andenes Fiskemottak AS nå. Det er det portugisiske selskapet «Group Rui Costa e Sousa & Irmão, SA» som står bak, med en investering på flere millioner euro på Andøya. For dette har man altså fått både et fiskebåtrederi med torskekvoter, pluss et landbasert anlegg for mottak og salting av fisken. Dette er første ledd i selskapets kjede der man leverer bacalao til både Portugal og Brasil. Fra før av eier de Andøya Fisheries AS. De to bedriftene omsetter for 78 millioner, og blir nå et ledd i bacalao-kjeden til Rui Costa.

Vesteraalens AS eide inntil for noen dager siden halvparten av aksjene i Andenes Fiskemottak AS, men valgte altså å selge sine aksjer til sin portugisiske partner. Begge hadde da skutt inn 15 millioner hver i anlegget som ble etablert i 2010. Omsetningen kom opp i 50 millioner i 2014. Hva man nå fikk for aksjene og eierandelen i fiskemottaket vil ikke Wold si eksakt, men han påpeker at Vesteraalens AS ikke har tapt noe på dette, snarere tvert imot.

«Rui Costa» har fra starten også eid selskapet Andøya Fisheries AS, der man har skutt inn 2,8 millioner i aksjekapital. Dette selskapet er mer rettet inn mot selve saltfiskproduksjonen. I andre enden finner man kunder i mer enn 30 land, som etterspør bacalao av beste kvalitet. Bacalao betyr rett og slett torsk på portugisisk, mens retten man snakker om har utgangspunkt i klippfisk. Dette gjelder i første rekke katolske land, der man særlig omkring fastetiden lager måltid med tørket og saltet torsk fra Nord-Norge. Retten bacalao brukes i mange land, med stor variasjon i oppskriften.