Helikopter til Skagen

Lederen av Vesterålen regionråd, Siv Dagny Aasvik, har tatt opp spørsmålet igjen om å flytte legehelikoptrene fra Evenes til Skagen flyplass. Bakgrunnen er et utspill fra legene ved UNN, Universitetssykehuset i Tromsø. Legene frykter at den militær oppbyggingen ved Evenes flyplass kan komme i vegen for ambulansehelikoptrene. Både støy og sterk økning av trafikken ved Evenes flyplass taler nå for å finne en ny base for de gule helikoptrene. -Vesterålen regionråd ber om at styret i Helse Nord utsetter sak om helikopterbase, og at vurdering av lokalisering ved Stokmarknes lufthavn gjøres på nytt, skriver regionrådsleder Siv Dagny Aasvik i en e-post på vegne av Regionrådet. Akuttmedisinsk klinikk på UNN har ikke nevnt Stokmarknes som mulig base, men pekt på Fjelldal, Breistrand, Evenskjer eller Liland. Nå mener Hadsel-ordføreren at man igjen må se på Stokmarknes, som var et av alternativene man hadde i 2013 da basen ble besluttet lokalisert til Evenes.