Brede smil for millioner

Økonomien i Sortland kommune er bedre enn ventet. Fjoråret endte med et pluss i regnskapet på 16 millioner. -Æren for dette går til våre ansatte, som har gjort en flott jobb, sier ordfører Tove Mette Bjørkmo.

Ordfører Tove Mette Bjørkmo (AP) og rådmann Randi Gregersen (til høyre) kan smile bredt etter den ferske økonomirapporten som viser millioner i pluss for fjoråret. -Æren for dette går til våre ansatte i kommunen, sier de i kor.

Regnskapet for 2016 er ikke helt sluttskrevet, men for kommunekassen i Sortland ser man at forbruket var 8,1 millioner kroner lavere enn ventet. I tillegg ble skatteinntektene høyere og rentene lavere, noe som også gir 8,5 millioner kroner i pluss. Dermed kunne økonomisjef Johnny Kvalø i Sortland kommune gi formannskapet den hyggelige meldingen torsdag om at regnskapet trolig vil ende med 16,6 millioner kroner netto for 2016.

-Dette viser at vi styrer godt etter budsjettet vårt. Veldig, veldig bra, sa ordfører Tove Mette Bjørkmo (AP). Fra Høyre kom det også rosende ord, med et snev av rikspolitikk: -Det er veldig gledelig at den ene kommunen etter den andre rapporterer om overskudd, sa Beate Bø Nilsen (H).

Rådmann Randi Gregersen og ordfører Bjørkmo kunne samstemt slå fast at det er gjort en god jobb av alle etatene i kommunen gjennom fjoråret. Det har vært pluss og minus enkelte steder i forhold til budsjett, og noen poster har man ikke helt kontroll over, som renter og skatter. Summen er positiv og det er viktig når man går videre inn i 2017 med mange nye utfordringer for kommunen.

-Hvordan rentene vil slå ut i et år er vanskelig å si eksakt på forhånd, sa økonomisjef Kvalø, og nevnte også at man hadde «glemt» en post med aksjeutbytte fra Vesterålskraft. Dermed kom denne sekkeposten ut i pluss med 2,9 millioner. Eiendomsskatten gav 740.000 mer enn beregnet og samlede skatteinntekter ble nær 7,4 millioner over det budsjetterte. Samlet sett ble inntektene 8,546 millioner høyere enn ventet.

På utgiftssiden var det omsorg og NAV som kom ut med minus, på ca 2,4 millioner. Vannutbyggingen koster også mye, der man har gjort store utbygginger i 2016. Her ble det avvik fra budsjettet. Men ellers ble det fine plusser i mange av etatene, med ca 2 millioner hos helse og 3 millioner hos teknisk. Med vel en million fra skole og over 2 millioner fra lønnsbudsjettet, så kunne man altså vise til en drift som endte med 8,1 millioner under budsjettet.