Barregningen ble avvist

Formannskapet i Sortland avviste i dag å betale erstatning til Baren Første på 164.265 kroner for tapt fortjeneste, faste kostnader og kasserte varer. Se egen artikkel om denne saken. Kravet om erstatning kom etter at Baren Første ikke fikk fornyet sin bevilling sist høst, og valgte å holde stengt en måned, mens man var uten skjenkebevilling. I denne perioden gjorde firmaet en større oppussing og kunne åpne igjen etter en måneds tid, da ny bevilling var på plass. Bareieren og hans advokat mente Sortland kommune har brutt regelverk og lover i denne saken, slik at skjenkebevillingen urettmessig ble nektet. Flertallet i formannskapet holder fast på at man var i sin fulle rett, da ny bevilling ble avslått. Dette skjedde etter råd fra politiet og skattekontoret, som begge viste til lovbrudd som skulle ha skjedd. Senere viste det seg at disse episodene slett ikke var lovbrudd og dermed ble ny bevilling innvilget. Kravet om full dekning av advokatutgifter kan nå havne hos Fylkesmannen, til ny vurdering. Kravet om erstatning kan eventuelt prøves i retten.