Grendehus får kulturstøtte

korteresagt

Kulturfabrikken Sortland KF har nå rollen som «kulturutvalget» hadde tidligere. Styret har en pott med penger som skal gis til vedlikehold av grendehus rundt i kommunen. For 2016 er det bevilget 50.000 kr til Jennestad Samfunnshus AL. Ungdomshuset i indre Sigerfjord har fått 40.000 kr som går til UL Stortind. Hognfjord grendehus har fått 36.000 kr, mens indre Eidsfjord grendelag har fåttt 35.000 kr til Eidsfjord grendehus. Godfjorden har et aktivt grendelag på Austerlandet, ved Mehus og Røkenes, og her er det bevilget 25.000 kr til vedlikehold av Austerlandet grendehus. Kulturfabrikken har også bevilget 10.000 kr til Sortland idrettsråd. En søknad fra UL Samhold var ikke klar til møtet, og her blir saken utsatt til neste år.