Halal-kjøtt fra Bø gårdsslakteri

korteresagt

På gården Bø, like sør for Sortland, ligger det et gårdsslakteri som eies og drives av Arne Einar Olaussen. Her er nå tidligere direktør ved Nortura Sortland, Sigurd Jacobsen, med i sesongslaktinga av både sau og geit. Han forteller til Bladet Vesterålen at det også slaktes «halal». Da er «Ismael» med og leser en bønn fra islam, mens slaktinga pågår. Han er lokal imam og og dermed kan kjøttet selges som halal, noe muslimer i Vesterålen setter stor pris på. Det kommer kjøpere langvegs fra for å få virkelig godt halal-kjøtt. De store slakteriene i distriktet er Nortura og Horns i Lofoten, men Bø gårdsslakteri har likevel 4 mann på jobb nå i sesongen, for å ta unna det som ønskes behandlet lokalt. Villsau, geit og elg er noen av variantene som slaktes og parteres på Bø i løpet av høsten, mens hoveddelen uansett er vanlig sau. Opptil 100 dyr kan slaktes på en dag hos dette lokale slakteriet. Her er også et utsalg der kunder fra nær og fjern kan komme og kjøpe helt ferskt kjøtt og andre produkt fra produksjonen.