Godt salg av sjømat

I juli eksporterte Norge sjømat for 12,4 milliarder kroner. Det er en økning på 928 millioner kroner, eller 8 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor.

Hittil i år har Norge eksportert sjømat til en samlet verdi av 94,4 milliarder kroner.

Det er en økning på 13 milliarder kroner, eller 16 prosent, sammenliknet med de syv første månedene i fjor.

– Verdiøkningen skyldes også denne måneden i stor grad en svak norsk krone, selv om den styrket seg noe i juli, sier Christian Chramer, administrerende direktør i Norges sjømatråd.

– Det har vært en prisøkning for produkter som fersk filet av laks, klippfisk av torsk og fryst hel makrell, og det bidrar til en svært positiv julimåned.

Samtidig har vi eksportert noe mindre torsk, sei og sild sammenlignet med i fjor, forklarer Chramer.

For en rekke produkter har prisveksten målt i utenlandsk valuta stoppet opp. Målt i euro er eksportprisen på fersk hel laks den samme som for 12 måneder siden, mens eksportprisen på fersk hel ørret er hele 28 prosent lavere enn juli i fjor.

Kina hadde størst verdivekst denne måneden, med en økning i eksportverdi på 230 millioner kroner, eller 90 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor.

Eksportvolumet til Kina endte på 3 253 tonn, noe som er 59 prosent høyere enn samme måned i fjor.

– Det har aldri vært en så sterk julimåned for eksport av laks til Kina, sier Andreas Thorud, Sjømatrådets sjømatutsending i Kina.