Kongen har i statsråd i dag gitt forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe avskjed i nåde.

Borcher utnevnt til ny forsknings- og høyere utdanningsminister og får ansvar for å gjennomføre regjeringens politikk knyttet til fagskole, generelle kompetansepolitiske saker, forskning og høyere utdanning.