Flere blir mobbet

Mobbetallene for skolen øker på alle trinn, viser Elevundersøkelsen som ble publisert fredag.

1 av 10 elever på 7. trinn svarer at de har vært utsatt for mobbing.

Om lag 460 000 elever svarte på årets undersøkelse, som er rekordhøyt antall.

Undersøkelsen gjennomføres fra 5. trinn til og med siste året på videregående skole, og den er obligatorisk på 7. trinn, 10. trinn og Vg1.

Over 8 av 10 trives på skolen, men andelen elever som opplever mobbing øker på alle trinn, sammenlignet med 2021.

Andelen elever som opplever mobbing øker på alle trinn.

Økningen på 10. trinn og Vg1 skjer etter flere år med avtagende mobbing, mens andelen som opplever mobbing på 7. trinn har økt siden 2018.

– Barna våre må ha det bra og være trygge, for å lære. Dette er alvorlige tall.

Min klare beskjed til alle som jobber med barn i våre skoler er at de må gå inn i tallene og diskutere hvordan man kan jobbe med et godt og trygt skolemiljø på sin skole.

Elevene har krav på et trygt skolemiljø, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

54 prosent av elevene på yrkesfag svarer at de liker skolearbeidet godt.

Dette er 13 prosentpoeng mer enn på studieforberedende (41 prosent).

Andelen er høyest blant elever på elektro og datateknologi og håndverk, design og produktutvikling.