Ny vri for sykehjem

Økte byggekostnader gjør at Sortlands nye sykehjem får en helt annen utforming enn først vedtatt. Likevel havner kostnaden for prosjektet trolig veldig nært 400 millioner kroner.

Slik blir trolig det nye sykehjemmet (foto: Sortland kommune/Consto).

Fra 1. februar starter Ottar Bergersen AS å grave ut tomta for det nye sykehjemmet i Lamarka. Store mengder myr skal bort.

Likevel er ikke den endelige planen for sykehjemmet helt klart, og kostnaden er heller ikke låst.

Første anslag for nybygget var optimistiske 216 millioner, før neste overslag kom på 350 millioner.

Deretter antok man entreprenøren Consto Nord som utbygger, og da fryktet man prislappen ville bli 440 millioner.

Sortland kommune inngikk en «samspill-avtale» med Consto, for å kunne justere prosjektet for å kutte kostnader.

Politikerne håpet å komme ned til ca 350 millioner, men dette har vist seg helt umulig.

Prosjektleder Johnny Dagfinn Johansen orienterte politikerne torsdag om et slanket prosjekt.

Ordfører Karl Erling Nordlund får info fra Johnny D. Johansen (foto: SK video).

Sammen med Consto, konsulenter og arkitekter har man nå laget helt nye planer for sykehjemmet.

Prisen vil nå lande på ca 390 millioner kroner, er håpet, men ennå er ikke dette helt klart.

Sykehjemmet blir ganske ulikt de første skissene, og det har vært nødvendig for å kunne redusere samlet areal.

En mer kompakt løsning gjør at man slipper å betale for lange korridorer, og dermed spare penger.

Prosjektet skal uansett gi et meget godt bygg med høy standard.

Man skal holde TEK17 og vel så det, og komme i klasse A som «passivhus».

De nye skissene og planene gjør at man får med de samme funksjonene som før, men på mindre areal.

Noen av rommene blir litt mindre, og mange av korridorene blir redusert.

Prosjektleder Johnny Dagfinn Johansen fortalte politikerne at mange involverte er veldig fornøyd med det nye forslaget.

Nå venter man på en endelig pris fra Consto Nord AS, som er antatt som hovedentreprenør.