Avgift på Lofot-besøk

Snart kan det bli innført en avgift for å besøke Lofoten. Dette er ment som en «turistskatt», for å dekke ekstra utgifter til lokalsamfunnet for slitasje på natur og infrastruktur.

Næringsminister Jan Christian Vestre i Henningsvær (foto: NFD).

Regjeringen vil gi kommuner mulighet til å innføre besøksbidrag, og jobber med å sette i gang pilotprosjekter.

Flere andre land og områder i verden har allerede gjort dette, som Nederland, Italia, Spania og Hellas.

Også lokalt i Lofoten har man etterlyst en slik ordning.

Søppel på avveie og avføring bak hushjørnene. Villcamping og turtråkk i sårbar natur.

Noe beløp er det ikke snakket om, men det blir trolig en meget moderat avgift pr person.

– Regjeringen har fått inn mange gode forslag, og vurderer nå ulike pilotprosjekter for besøksbidrag.

Vi ønsker å sparke i gang pilotene så raskt som mulig, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Foreløpig har ingen fått tildelt status som pilotprosjekt, men Lofoten er blant destinasjonene som er høyaktuelle.

Torsdag besøkte næringsministeren en rekke reiselivsbedrifter i turistmålene Svolvær, Kabelvåg og Henningsvær.

– Lofoten er en fantastisk reiselivsdestinasjon. Her er det storslått natur, høye fjell, nordlys og et rikt dyreliv året rundt.

Det er ikke rart at Lofoten tiltrekker seg så mange turister, sier Vestre, og legger til:

– Under besøket fikk jeg også høre om noen av utfordringene med overturismen som Lofoten, og andre attraktive reisemål, opplever i høysesongen. Det må vi gjøre noe med.

Næringsministeren mener besøksbidrag vil bidra til å gjøre reiselivsnæringen mer bærekraftig og helårlig.

I budsjettenigheten med SV ble det klart at regjeringen skal fremme et forslag om turistskatt i forbindelse med statsbudsjettet for 2024.

– Jeg skulle gjerne satt i gang pilotprosjekt allerede i dag, men noen av forslagene som vi har mottatt utfordrer dagens lovverk.

Det gjør det utfordrende å starte pilotene så raskt som regjeringen ønsker, sier Vestre.

Næringsministeren er opptatt av at man ikke forhaster seg. De juridiske vurderingene må gjøres grundig.

– Pilotene skal gi både kommunene og oss nyttig lærdom, slik at vi kan legge grunnlag for varige løsninger. Vi arbeider nå med å finne løsninger, sier han.

Forslagene til Nordkapp, Beitostølen og Verdensarvfjordene er også til vurdering i departementet.