Endring i Regionrådet

Hilde Ongstad er tilsatt som midlertidig leder av sekretariatet i Vesterålen Regionråd. Dette ble bestemt under et telefonmøte i arbeidsutvalget sist onsdag. Her bestemte man også at det skal gjennomføres en kartlegging av arbeidsmiljøet i sekretariatet, i henhold til tilbud fra ekstern rådgiver.

Det var et lukket møte der Arbeidsutvalget konstituerte Regionrådets fagleder for økonomi og personal, Hilde Ongstad, som midlertidig sekretariatsleder fra 24. mai til 11. juni. Dette er mens sekretariatsleder Roar Sivertsen har sykefravær.

Møtet i Arbeidsutvalget fikk først en orientering om arbeidsmiljøet i sekretariatet, der det for tiden jobber 14 personer. Første del av møtet foregikk fredag 19. mai, mens man fortsatt og gjorde vedtak i et nytt møte onsdag 24. mai.

Arbeidsutvalget vedtok å utsette offentliggjøring av vedtaket til mandag 29. mai i etterkant av personalmøtet i Vesterålen regionråd.

Telefonmøtet ble gjennomført med alle ordførerne i Vesterålen og Lødingen, bortsett fra Sortland der varaordfører Karl Erling Nordlund stilte i stedet for Tove Mette Bjørkmo. Det er disse 6 som utgjør Arbeidsutvalget i Regionrådet, mens det ellers møter fire personer fra hver kommune når Regionrådet har ordinære møter.

Vesterålen Regionråd har sine underavdelinger i Kultursamarbeidet, RKK, Friluftsrådet og Vesterålen Reiseliv.