Mange fisker blåkveite

Startuka i direktefisket etter blåkveite ga 2.140 tonn til verdi 54,9 mill kroner. Fisket for fartøy under 28 meter og konvensjonelle redskaper, startet mandag 22. mai. Første uka i dette fisket endte altså opp med hele 2.140 tonn, noe som indikerer stor deltakelse og godt fiske.

1.730 tonn av blåkveitefangstene er omsatt rund til snittpris kr 25,70 pr kg. 270 tonn er omsatt sløyd med hode til snittpris på vel 28 kroner, mens 140 tonn var sløyd uten hode til snittpris på 31 kroner pr kg. Alle priser er godt over minstepris, men litt ned fra fjorårets toppnivå, melder Råfisklaget i sin ukerapport.

970 tonn av totalen var tatt på line/autoline, 910 tonn på garn, og 250 tonn på snurrevad. Garn dominerer i Troms med 610 tonn levert der, mens line/autoline har levert det meste av sitt kvantum i Vesterålen og Lofoten med 350-400 tonn på hver av områdene.

Blåkveitefangstene utgjorde nokså nøyaktig halvparten av totalomsetninga av ferskt råstoff som kom på 109,7 millioner.

Råfisklagets omsetning i uke 21 var 145,3 millioner. Av det var 9,6 mill kroner etter landing fra to utenlandske båter, det meste av det var reke fra en grønlandsk tråler. I tillegg var det leveranser av fryst råstoff fra norske båter som utgjorde 25,9 mill kroner.

Totalen for all omsetning, fersk og fryst, var ned fra 180,8 mill kroner uka før, da leveranser fra utenlandske båter kom på hele 61,7 mill kroner, og de norske var fordelt med 86,0 mill kroner på fersk og 33,2 mill kroner på fryst råstoff.