Belteplikt i traktor

Fra 1. august innføres det krav om bruk av setebelte i traktorer også utenfor arbeid.

Fra tidligere har det kun vært krav om bruk av belte for traktor i arbeid.

Nå gjelder brukskravet både når traktoren brukes i arbeid og når den brukes ellers.

Påbudet gjelder kun for traktorer der belte er montert.

Nytt er også påbud om ettermontering av setebelte i traktor som er utstyrt med beltefester eller festepunkter. Dette må på plass før 1. januar 2024.

Det er Samferdselsdepartementet som har vedtatt endringen i forskriften for verneutstyr, etter at Statens vegvesen har gjennomført en omfattende høring.

Fra 1. august er altså setebelteplikten for traktor utvidet.

Er det belte i traktoren, skal dette brukes både i jobb og fritid.