Åpent hus samlet mange

Omkring 350 personer, for det meste barn, var fredag kveld med på «åpent hus» i Sortlandhallen. Dette er et gratis fritidstilbud med lav terskel. Ordfører Tove Mette Bjørkmo og ildsjel Svein Robert Vestå benyttet kvelden til å gi ekstra honnør til 4 unge som har deltatt ofte på dette. Patrick Nilsen, Vegard Vie Jørgensen, Sofie Kaspara Berg og Elias Willumsen fikk diplom for «Åpent hus-prisen», som har sitt utspring i minnefondet etter Kjell Halvar Knudsen. To av de voksne ansatte i hallen som har vært sentrale i mange år fikk også en liten påskjønnelse. Kate Kristiansen satt i luka i svømmehallen og vaktmester Nils Nilsen har vært overalt og fikset ting. Som vanlig var det stor stemning og aktivitet i hallen, med bruskasseklatring som et høydepunkt.