Advarer mot MC-krim

Kriminelle MC-miljø driver både aktiv rekruttering og nyetablering i Nordland. Politimesteren ber kommunene om å ta ansvar sammen med politiet, for å forebygge og bekjempe dette.

I Nordland politidistrikt har vi MC-klubber som er knyttet til det kriminelle MC-miljøet i Brønnøysund, Mo i Rana, Fauske, Bodø, Narvik, Lofoten og Vesterålen.

Politiet er kjent med og har tidligere advart om at det nå pågår en aktiv rekruttering til flere av de allerede etablerte kriminelle MC-miljøene, i tillegg til at vi ser forsøk på nyetableringer.

– Politiet jobber målrettet mot disse kriminelle MC-miljøene.

Skal vi lykkes med dette arbeidet er vi helt avhengig av et godt samarbeid med kommuner og lokalsamfunn som tar ansvar i kampen mot slike kriminelle miljøer, sier politimester Heidi Kløkstad i en pressemelding.

Hun får støtte fra Nordland fylke. Allerede i 2012 var man tydelig på at alle former for kriminalitet er uønsket i samfunnet og at kriminalitet organisert gjennom MC-klubber ikke er velkommen i Nordland.

I tillegg tar også Statsforvalteren i Nordland ansvar og støtter politiets arbeid i kampen mot organisert kriminalitet og kriminelle MC-miljø.

Statsforvalteren oppfordrer også kommunene til å gjøre det samme.

– Kommunene har en svært viktig rolle i å forebygge kriminalitet knyttet til disse miljøene både gjennom å forhindre rekruttering, og hjelpe til slik at folk kommer seg ut av det kriminelle MC-miljøet.

Jeg har derfor denne uken sendt brev til alle kommunene hvor jeg oppfordrer dem til å ta et klart og tydelig standpunkt der de erklærer at MC-klubber som tilhører det kriminelle 1%-miljøet og deres supporter og støtteklubber, ikke er ønsket i kommunen, sier politimester Kløkstad.

Nå håper hun at kommunenes aktive standpunkt skal bidra til at hele samfunnet, med næringslivet inkludert, skal stå sammen for å forhindrer etablering, rekruttering og utvikling av kriminelle MC-miljø i Nordland.

De kriminelle MC-miljøene omfatter 1% klubbene samt deres supporter og støtteklubber.

Klubbenes mål er å leve på siden av det lovlydige samfunnet med egne lover og regler.

Lojalitet til klubben er grunnleggende, og klubbens lover skal følges framfor den Norske lov.

Noen av de mest omtalte 1% klubbene i Norge er Hells Angels, Bandidos, Outlaws og Satudarah.