Nyhavna tar form

Kaibygginga ved Børøya har startet og nå begynner man virkelig å se dimensjonene på den nye havna og industriområdet. Fylling med tonnevis av stein ut mot Hadselbrua gir mye nytt land.

Oversiktsbilde av fylling og kaibygging (foto: Øksnes Entreprenør/Viggo Willassen).

Tonnevis med stein og annen fyllmasse har så langt vært det mest synlige beviset på at Stokmarknes miljøhavn er under utbygging.

Nå er også arbeidet med selve kaifronten i gang.

Oppdraget på 78 millioner kroner er tildelt Øksnes Entreprenør AS.

Resultatet blir en kai som er 120 meter lang, 20 meter bred og har en kaidybde på 12 meter.

Dessuten kommer det 14 dekar med industriområde mellom bilveien og kaia

Akkurat nå står rustrøde pæler på rekke og rad utenfor fyllingen ved Børøya.

Snart skal de forankres i annet materiale, når selve kaifronten og dekket kommer på plass.

Blide aktører i havna. Næringssjef Daniel Sowe, Anders Jørgensen og Alexander Hellesvik (foto: Hadsel kommune).

– Nå er vi godt i gang med pæling av stålrør som skal fylles med betong, sier driftsleder Anders Jørgensen i Hadsel Havn KF.

Oppå disse legges det på betongdragere som skal bære selve kaidekket.

Kaien blir forankret i fyllingen ved hjelp av stålstag mellom kaien og forankringsplatene som støpes inn i bakkant av kaien.

Fyllinga strekker seg mot Hadselbrua (foto: Øksnes Entreprenør/Viggo Willassen)

Næringssjef i Hadsel kommune, Daniel Sowe, gleder seg over framdriften.

– Å gå fra fyllmasser og plastring til stål- og betongarbeid markerer tempo i prosjektet.

For oss er dette en ny, fin milepæl frem mot ferdigstilling og åpning, sier Sowe.

Øksnes Entreprenør AS har bygget mange kaier og har stor erfaring på akkurat dette feltet.

Blant annet var det Ø.E. som hadde hovedprosjektet med kaianlegget til Holmøy Maritime AS i Sortland.