4.200 søker i Nord

Nord universitet har totalt 3.109 studieplasser tilgjengelig for søking i Samordna opptak.

Med 4.219 søkere med førsteprioritet gir det 1,36 søkere i gjennomsnitt per tilgjengelige studieplass.

Helsefag er det største utdanningsområdet ved Nord universitet målt i antall søkere, med 1.131 søkere til 720 studieplasser.

Sykepleierutdanning er den klart største helsefaglige utdanningen, der 460 søkere konkurrerer om 415 studieplasser.

Økonomisk- administrative utdanninger er det nest største utdanningsområdet, med 991 søkere til totalt 660 studieplasser.

Siviløkonom – Master of Science in Business er universitetets femårige studietilbud på området, der 1,6 søkere konkurrerer om hver studieplass.

På utdanningsområdet lærerutdanning er det totalt 706 søkere til 630 studieplasser.

197 av søkerne har grunnskolelærerutdanning som sitt førstevalg.

– Vi har færre søkere enn vi har studieplasser innenfor grunnskolelærerutdanning.

Det er ikke en tilfredsstillende situasjon når vi vet hvor viktig lærerutdanning er for kommunene og regionene.

Barna og ungdommene våre fortjener å møte topp kompetente lærere, og vi må arbeide klokt for å utdanne flere av dem i fremtiden.

Det innebærer å jobbe videre internt med utdanningene og å jobbe sammen med eksterne premissgivere, sier prorektor Levi Gårseth-Nesbakk ved Nord universitet.

Om lag halvparten av søkerne til Nord universitet gjennom Samordna opptak er mellom 19 og 24 år gamle, en fjerdedel er mellom 25 og 30 år, mens en fjerdedel er 31 år eller eldre.

Nord universitet har studiesteder både i Nordland og Trøndelag. Av søkerne kommer 33 prosent fra Nordland og 29 prosent fra Trøndelag.

Det er søkere til Nord universitet fra hele landet, og Viken er fylket med tredje flest Nord-søkere.