136.000 vil studere

Totalt er det 135.980 personer som i år har søkt opptak til universiteter og høyskoler gjennom Samordna opptak.

13.453 personer har søkt opptak til høyere yrkesfaglig utdanning gjennom Samordna opptak.

– Jeg er glad for at vi både har så mange søkere og flere studietilbud enn noensinne.

Framover vil knapphet på kompetanse bli en av de viktigste flaskehalsene for å løse de store utfordringene vi som samfunn står overfor.

Å satse på utdanning og kunnskap er avgjørende for å sikre konkurransekraft og velferd i framtidas Norge, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp).

Det er størst konkurranse om plassene til arkitektutdanningen ved AHO i Oslo.

Der er det 60 planlagte studieplasser og 1.133 søkere med dette som sitt førstevalg. Det gir 18,9 søkere per plass.

På andreplass på lista finner vi luftfartsfag i Tromsø, tett fulgt av kriminologi ved UiO.

Også ved toll, vareførsel og grensekontroll ved UiS er det sterk konkurranse om studieplassene.

Siviløkonomutdanningen ved Norges Handelshøyskole (NHH) er det studiet flest søkere har som sitt førstevalg.

Deretter følger rettsvitenskap ved universitetene Bergen og Oslo.

For andre gang er et nettstudium med på topplista over de studiene med flest førstevalgsøkere.

Nesten 1.400 søkere har satt det nettbasert deltidsstudium i organisasjon og ledelse på Høyskolen i Innlandet sitt studiested Rena på topp.

Blant fagskolestudiene er det flest førstevalgsøkere til utdanningsområdene teknologiske fag og helsefag.