Ingen enkel sak

Selvsagt er ikke bompenger noe vi i Sortland Senterparti ønsker oss, det var ikke sånn at vi våknet en morgen å tenkte; – Yess, bompenger, der har vi en gladsak som vil vinne valget for oss!

Rune Stigen Kvannli i Sortland Senterparti (foto: innsendt/Google/collage).

Innlegg: Rune Stigen Kvannli, Sortland SP

Nei, vi liker ikke bompenger, men vi ønsker oss heller ikke fire nye år uten noen som helst fremgang i Vesterålsgata.

Det handler om å ta politisk ansvar og komme i gang med prosessene – selv om dette ansvaret smerter.

Alternativet er fire nye år hvor regionale myndigheter kan møte næringslivet med innsigelser grunnet manglende initiativ i Vesterålsgata.

Fire nye år uten fremdrift.

For dette er ståa i dag. Sortland kommune har akseptert situasjonen fordi det er en lettvint politisk løsning.

Det er lettere å høste lavthengende politiske frukter enn å ta ansvar.

Fylket må ta ansvar – det er løsningen Sortland Høyre foretrekker. Standpunktet er lettsolgt, men er det troverdig?

Hvor mange bypakker har egentlig blitt finansiert uten at trafikantene bidrar, svaret er ingen.

Et alternativ er å la Vesterålsgata være som den er, det koster ikke noe, men da må Sortland Høyre også erkjenne at deres alternativ medfører en åpenbar risiko for at prosjektet aldri vil bli noe av.

Bompenger har mange likhetstrekk med fjerning av visdomstenner.

Det smerter, men av og til kan det være nødvendig. Elendigheten går ikke over av seg selv.

Sortland Høyre forklarer at alt som skal til er litt velrettet mas på Fylkeskommunen.

Dette har Sortland Senterparti begrenset tro på.

I motsatt fall ville vel pengene vært på plass for lenge siden?

Det er jo ikke slik at Vesterålsgata ble trafikkfarlig over natta? Fylkestinget er fullstendig klare over våre utfordringer.

I intervju og innlegg i Bladet Vesterålen omtaler ordførerkandidat Grete Ellingsen konsekvensene en bomring vil få for våre nabokommuner.

Ellingsen har helt rett. Bompenger må betales av de fleste som kjører gjennom bomringen.

Men Ellingsen unnlater å nevne konsekvensene dersom fylket mot formodning prioriterer Vesterålsgata over andre investeringer på Fylkesveiene i Nordland.

En slik prioritering kan innebære at næringsveien – FV82 til Andøya blir nedprioritert.

Det samme gjelder helårsferge fra Andenes til Senja og andre tiltak. Lista over gode prosjekter er lang.

Pengestrømmen er kortere, spesielt når fylket naturlig nok vil prioritere rasutsatte veier og tuneller.

Vesterålsgata oppfyller ikke disse kriteriene.

Jeg vil poengtere at medlemmene i Sortland Senterparti er delt i bompenge-spørsmålet, men det vil være synd om det offentlige ordskiftet strander i en betalingsdebatt uten å belyse hva som faktisk skal gjøres.

Hva vil et slikt samferdselsprosjekt kan bety for Sortland og Vesterålen?

Hva innebærer egentlig en oppgradering av Vesterålsgata?

Skal veitraseen flyttes? Legges i tunnell? Hva blir den faktiske kostnaden? Hva er erfaringene fra andre tilsvarenede prosjekter?

Hva sier erfaringer om faktiske konsekvenser for næringslivet? Det er mange ubesvarte spørsmål.

Sortland senterparti ønsker debatten velkommen. Vi ønsker å få belyst flere sider av saken.

Vi ønsker å møte innbyggerne og høre deres mening.

Vi vil lytte til andre kommuner som har gjennomført lignende prosjekter.

Akkurat nå er det vel ingen av oss som med sikkerhet kan si hva oppgradering av Vesterålsgata faktisk innebærer – hverken tiltak, konskvenser eller kostnad for trafikantene.

Vi ønsker å forfølge et spor av politisk klokskap, noe som innebærer gode debatter, utredninger og medvirkning fremfor forhastede politiske standpunkt i et valgår.

Rune Stigen Kvannli, Sortland Senterparti