Sprekk på 200 millioner

Prosjektet «Skrei» ved Museum Nord i Lofoten har fått ny prislapp på ca 580 millioner kroner. Det betyr en «sprekk» på ca 200 millioner i forhold til de opprinnelige planene for to år siden.

«Otolitten» blir et stort nybygg ved akvariet i Kabelvåg (foto: LPO arkitekter).

Museum Nord har stadig nye store planer og en av de største nå kalles for «Skrei».

Det skal bli en samlet attraksjon ved Kabelvåg, der akvariet, Storvågan, galleri og et nybygg vil inngå.

Tanken er å vise «Lofotfisket» og skreiens betydning både i dag og historisk sett.

Prosjektet ble lansert for et par år siden og har fått tilsagn om store tilskudd fra Staten, Nordland fylke, Vågan kommune og private givere.

Da disse gav sine tilsagn var planene kalkulert til en samlet kostnad på 371 millioner.

I løpet av et par år har man sett en voldsom prisstigning og den utgjør nå ca 157 ekstra millioner.

Dessuten kommer det 55 millioner som Museum Nord dekker i egne kostnader.

– Prisstigningen siden 2020 må kunne betegnes som ekstraordinær, sier direktør Geir Are Johansen i Museum Nord.

Illustrasjon av innendørs utstilling (foto: Expology AB).

Nå søker museet om kausjon fra Vågan kommune for et banklån på 110 millioner kroner.

Om tidligere løfter holder, så vil man med dette klare å gjennomføre planen.

Vågan kommune har allerede bidratt med eiendomsverdier på 145 millioner og tilskudd på 16 millioner.

Fra Nordland fylke har man fått tilsagn om ca 55 millioner og fra Kulturdepartementet er det lovet 164 millioner.

Fra private givere venter man tilskudd på ca 40 millioner kroner.

Det er de tre eksisterende attraksjonene; Lofotakvariet, Galleri Espolin og Væreiergården, som danner utgangpunkt for prosjektet.

Asplan Viak og Expology AB, vant sammen med LPO arkitekter, oppdraget med å tegne et museumsbygg på 5.200 kvadratmeter.

Museum Nord vil med nybygget «Otolitten» skape en helhetlig temapark med skreien som «hovedperson».