Ufør snekker i full jobb

En utenlandsk snekker er i Vesterålen tingrett dømt til samfunnsstraff i 75 timer og skadeserstatning på 16.000 kroner etter å ha svindlet NAV for 348.243 kroner. Snekkeren jobbet for fullt i 2011 og 2012, mens han gikk på arbeidsavklaringspenger. Han hadde en inntekt i denne perioden på ca 2 millioner. Mannen hadde fått innvilget 100 prosent uføretrygd og fikk senere stønad som 100 prosent ufør frem til stønaden ble avsluttet i 2014. Dette er bekreftet fra kontoutskrifter og det ble også i retten tatt vitnemål fra to tidligere arbeidsgivere. Den utenlandske snekkeren er nå ikke i Norge og det er årsak til en milde straffen. Å svindle NAV slik regnes som grovt trygdebedrageri og gir normalt ubetinget fengsel. Her blir det altså bare samfunnsstraff, dersom snekkeren kommer tilbake til Norge.