Konk på Fiskebøl

Bømyr Eiendom AS på Fiskebøl har meldt oppbud og blir tatt under konkursbehandling. Dette er eiendomsselskapet som har leid ut anlegget til Norlens. Selskapet hadde et underskudd på 16,5 millioner kroner før skatt i 2016.

Hadsel kommune hadde en aksjepost på 8 prosent i selskapet, mens Trollfjord Kraft hadde en aksjepost på 7,4 prosent. Kommunen og det kommunale kraftlaget vedtok i juli i fjor å gi et ansvarlig lån på 900.000 kroner til Bømyr Eiendom AS.

Dette lånet vil nå være tapt. Aksjekapitalen i selskapet ble i januar i år satt til 269.412 kroner, og denne vil også nå være tapt. Hadsel kommune blir dermed en av de største taperne i konkursen på Fiskebøl. Sparebank-1 Nord-Norge er også en av de største kreditorene.

Lenseprodusenten selv, Norlens AS, vil imidlertid fortsette som før. Her er det allerede kommet inn nye eiere og ny kapital, slik at det ikke er noen fare for arbeidsplassene.

Et bostyre vil etter hvert overta driften av eiendomsselskapet og ivareta prosessen med salg til nye eiere. Bostyret kan deretter forestå oppgjør med kreditorene, dersom det blir noe penger igjen til dette. Hadsel kommune får neppe selv noe igjen i etterkant.