Vindpark i deler

Elementene som skal bli vindmøller på Ånstadblåheia er i ferd med å ankomme Sortland. Lørdag la første frakteskip til kai med 26 deler, som skal inngå i tårnseksjoner og girene på toppen.

Dimensjonene er ganske store når «Western Rock» ligger ved kai på Sortland, for å losse 26 deler til Ånstandblåheia vindpark. Store kranbiler må da til for lossing.

Grunnarbeidet på Ånstadblåheia er nå stort sett ferdig og det er klart for montering av de første vindmøllene. Det er firmaet Vestas i Danmark som produserer disse som elementer, og dette fraktes da på båt til Sortland og settes sammen. Første leveranse er nå ankommet og mandag kjøres de første delene opp til Ånstadblåheia.

Det var lørdag kveld at 93 meter lange «Westwern Rock» la til kai  i Sortland havn. Her hadde man med seg 24 store element som hver veier over 30 tonn. Disse ble losset ved hjelp av flere store kranbiler, blant annet fra Ovik, og fraktet inn fra kaia for mellomlagring ved nye «Hermetikken».

For Sortland Havn Kf er dette et svært stort prosjekt, der man lenge har lagt detaljerte planer sammen med utbyggerne, kommunen, Statens vegvesen og politiet. Havna har vært nødt til å justere sin aktivitet i forhold til dette prosjektet, slik at alt skal gå mest mulig problemfritt.

Spesialbiler skal etterhvert frakte elementene opp til Ånstadblåheia, der møllene settes sammen til full størrelse. Det blir mange løft for de lokale kranbilene, som dermed er sikret jobb i flere måneder. Først en gang utpå høsten er alle møllene på plass.

Slike spesialbiler – her med 12 hjulsett – skal frakte elementene opp til Ånstadblåheia. På grunn av lengden har man vært nødt til å gjøre endringer på «løypa», for å klare svingene.

Senere skal det også komme 42 rotorblad til de 14 vindmøllene. Bladene blir lagret i havna til mølletårnene er reist, og så fraktet opp til Ånstadblåheia og montert. Det er store dimensjoner også på dette, da hvert blad måler 63 meter. De lokale kranbilene er ikke store nok til den avsluttende jobben og det vil dermed komme en spesialbil for å heise opp rotorbladene.

Det er stort sett lokale firma som har hatt jobben med utbygging av vindparken på Ånstadblåheia. Bulldozerlaget og Sortland Entreprenør AS har stått for grunnarbeidet med veier og anlegg, mens det er Vesterålsbetong As på Frøskeland som har levert betongen til fundamentene.

Vindmøllene på Ånstadblåheia kommer opp i et antall på 14 møller og disse skal til sammen kunne levere 150 gigawatt (GW) strøm. Det er tre ganger mer enn den produksjonen som skjer i dagens vannkraftverk i Vesterålen.

Utbyggingen skjer i regi av Ånstadblåheia Vindpark AS som eies Fortum Holding BV. Dette er den finsk stats energiselskap. Styreleder i selskapet er nå Philippe Laurent Stohr, som også er leder for styret i Nygårdsfjellet Vindpark As og Sørfjord Vindpark As. Alle disse tre selskapene har Fortum kjøp fra Nordkraft As.

Tidligere var Vesterålskraft As inne på eiersiden, med trakk seg ut og solgte sin eierandel til Nordkraft. Thomas Stigen i Vesterålrskraft har imidlertid fortsatt med prosjektet og vært en lokal nøkkelmann for utbyggingen.

Det er så langt skutt inn 27 millioner i egenkapital i prosjektet og man har lånt 153 millioner i tillegg. Fortum Oyj er altså her eneeier og er et meget solid børsnotert selskap den Finland, den finsk stat, eier mer enn 50% av aksjene.

«Vindmøllenparkene» bygges fortsatt med en del subsidier, der «grønne sertifikat» fordeles på utbyggerne og betales med øket nettleie for alle innbyggere i Norge og Sverige. Prosjektet på Sortland er forholdsvis lite i sammenheng med den store utbyggingen som nå skjer i Norden på dette feltet.