Kvitbrygga er gjenreist

For turister som besøker Blåbyen i sommer kan man nå se Kvitbrygga i fornyet utgave etter brannen. Noen gamle deler er bevart, men mye var så skadet at det måtte skiftes ut.

Slik fremstår nå Kvitbrygga, sammen med Rødbrygga, rett utenfor Kulturfabrikken i Sortland sentrum. Fasaden er stort sett ferdig nå etter gjenoppbyggingen.

Det var 14. desember 2015 at arbeid med brostein utenfor Kvitbrygga antente ytterveggen. Det viste seg vanskelig å slukke dette og store deler av den 140 år gamle brygga ble derfor hardt skadet av brannen.

Det er byggefirmaet K.A. Karlsen Bygg As som begynte på restaureringen ved årsskiftet, etter at det var blitt enighet mellom eieren, Georg A. Ellingsen As, og forsikringsselskapet om hva og hvordan man skulle gjøre dette. I tillegg til brannskadene oppstod det en del råte i tiden etterpå, slik at mye av det gamle byggverket måtte skrotes.

Nå er det støpt nytt betonggolv i første etasje og store deler av gulv, vegger og tak er satt opp av nye materialer. Man har likevel forsøkt å erstatte dette med tilsvarende treverk, slik at brygga bevarer noe av sjelen. Tømmer er hentet fra Alvdal og dette er laftet sammen, med minimal bruk av skruer og moderne festemidler.

Deler av de gamle originale tømmerveggene er bevart og inngår i bygget som nå står. Utvendig er det meste gjort ferdig med nytt panel og Kvitbrygga har dermed fått tilbake sin velkjente stil i bybildet. Likevel er det en synlig forskjell, ettersom man nå har laget en ny nødutgang fra andre etasje til en trapp i bakkant av brygga.

KA Karlsen Bygg As jobber fortsatt innvendig, men utvendig er altså det aller mest på plass igjen, om enn i en litt mer fornyet form.

Kvitbrygga var ferdig oppført i 1877 på oppdrag av Abel Carolius Ellingsen. Brygga ble reist på et tidligere steinkar et stykke ut i sjøen, slik at bl.a. jægta kunne legge til i Sortland sentrum, selv om det da ikke var noen skikkelig havn. Fjæra var svært langgrunn, da som nå, og brygga gjorde det mulig å laste og losse direkte fra båter, uavhengig av flo og fjære.

Brygga var fram til 1960-årene en viktig del av handelsvirksomheten på Sortland. Fra butikken sendte man kundene ned til brygga for å hente ut mel, salt, vedovner og alle salgs byggevarer. Brygga fikk i 1995 fikk brygga nytt utvendig bordkle og nye vinduer, samtidig som den ble isolert.

I forbindelse med byggingen av Skibsgården ble brygga i 1997 flyttet ca 200 meter mot nord og plassert sammen med Rødbrygga i sjøkanten. Kvitbrygga har de senere år vært brukt til møter og festlokale, samt ulike kulturarrangement. Slik blir det trolig også fremover.

Slik så Kvitbrygga ut etter brannen. Bildet viser at det åpenbart var mye som måtte erstattes i byggverket, for å gjenreise den til gammel stolthet (arkivfoto).

Tomta der Kvitbrygga nå står eies av firma Georg A. Ellingsen As, slik det alltid har vært. I forbindelse med utbyggingen av Kulturfabrikken og planer om nytt hotell, ble det drøftet å la kommunen få kjøpe arealet omkring bryggene. Forhandlingene om dette strandet imidlertid av ulike grunner.

Sortland kommune har imidlertid betalt og gjort hele opparbeidelsen av uteområdet ved Kvitbrygga, som altså eies av et privat firma. Georg A. Ellingsen As har krevd at kommunen gjennomfører kjøpet av tomtegrunn omkring bryggene, men dette ble avslått av Sortland formannskap den 21. juni i år.

Vedtaket lyder: «Sortland kommune anser seg ikke juridisk forpliktet til å erverve areal fra Georg A. Ellingsen AS rundt Rød- og Kvitbrygga i Sortland sentrum. Kommunen foretar seg ikke noe ytterligere i sakens anledning.»

Om dette er siste ord i saken er uvisst. Uansett ligger det an til at Kvitbrygga kan tas i bruk igjen snart, både som møtelokale og for kulturelle arrangement. Etter restaureringen skal det blant annet være blitt mye bedre forhold med toaletter og kjøkkenkrok, pluss altså nødutgang fra andre etasje..