Vindmøller repareres

To nye rotorblad er ankommet Sortland havn og skal om litt fraktes opp til Ånstadblåheia, der de vil bli satt inn på de to møllene som fikk skade tidligere i år. Koronaregler har forsinket jobben noe.

To av vindmøllene på Ånstadblåheia har et skadet rotorblad og dette skal nå skiftes ut med nye (arkivfoto).

Søndag ble de to nye rotorbladene losset i Sortland havn fra frakteskipet «Wilson Monsoon» og det var Taraldsvik Maskin og Oviks kranbiler som stod for den jobben. Bladene er ikke fraktet opp til Ånstadblåheia ennå, da man venter på de danske arbeiderne.

– Vi er opptatt av å følge Covid-19-forskriften med tanke på karanteneregelverket for utenlandske arbeidere. I dette tilfellet gjelder det arbeidere som har kommet fra Danmark for å gjennomføre transporten og utskiftingen av turbinbladene.

Ettersom smitten i Danmark har økt, er arbeiderne derfra nå underlagt strengere karanteneregler enn de tidligere ville vært, og det gjør at vi ikke har startet transporten ennå, forteller Per Christian Kittilsen i Fortum Hedging AS til Bladet Vesterålen.

De danske montørene skal allerede være ankommet og har testet negativt på covid-19. Likevel har Fortum ennå ikke fått klarsignal til å starte på jobben. I mellomtiden er likevel de to vindmøllene satt i drift.

-Etter mer omfattende undersøkelse har Fortum sammen med turbinleverandør Vestas, besluttet å skifte ut de to vingebladene med nye. Om været står oss bi, vil utskiftningen finne sted i første halvdel av november.

Dette er operasjoner som er krevende og vi vil derfor be om forståelse for at vi i noen tidsrom vil måtte stanse eventuell ferdsel på veiene i nærheten av områder der kraner er i bruk, forteller Kittilsen i skriv til grunneierne ved Ånstadblåheia.

-Vi ønsker alle grunneiere det beste for høsten og vinteren og håper at alle takler de krevende tidene vi alle står i. Samtidig vil vi benytte anledningen til å minne om at vi nå går inn i en tid med risiko for iskast fra turbinene. Hold derfor minsteavstand på 150 meter og bruk hørsel og syn for å vurdere risiko, påpeker Per Christian Kittilsen i Fortum.