Vil ta imot båtvrak

Reno-Vest ønsker å starte mottak av båtvrak helt opp til 50 fots størrelse. I dag kan de minste plastbåtene leveres ved gjenvinningsstasjonene, mens ingen tar hånd om de over 15 fot.

Har du en båt liggende i fjæra eller i skogen ved hytta? Nå kan denne snart leveres trygt til Reno-Vest, selv om den er over 15 fot.

Reno-Vest har tidligere i år startet mottak av bilvrak og man har hatt en ordning for å ta imot småbåter av plast inntil 15 fots størrelse. Nå vil selskapet gå enda videre og ta hånd om litt større båter, som det hittil har vært vanskelig å bli kvitt i Vesterålen.

Staten gir tilskudd til lokale mottak som tar hånd om utrangerte plastbåter og eierne får 1.000 kroner når båten blir levert inn. Dette gjøres som et ledd i tiltakene for å bli kvitt uheldig forsøpling fra forlatte båtvrak langs kysten.

Reno-Vest vil om kort tid trolig få godkjennelse fra fylkesmannen og kommunen for å kunne starte mottak i tilknytning til anlegget i Ramnflauget ved Sortland. Her vil man utnytte kapasiteten og mulighetene ved det som nå er mottak for utrangerte kjøretøy.

Båtene blir tatt hånd om på forsvarlig vis hos Reno-Vest. Allerede før transport inn til anlegget sørger man for å tappe av olje og bensin, slik at det ikke skal bli forurensning under transporten. Batterier, oljefilter og andre komponenter blir også sortert ut.

Småbåter fraktes inn i kontainere, mens større båter må fraktes til Reno-Vest på annen måte. Eieren selv må sørge for transporten av større båter til Reno-Vest sitt anlegg ved Sortland, og eventuelt dekke kostnaden for frakt.

Selve saneringen er gratis og skal skje ved anlegget i Ramnflauget, der man allerede har gode rutiner på å behandle biler, campingvogner og andre kjøretøy.

Små fritidsbåter kan leveres til avfallsmottak i kommunene. Med små båter menes båter med skroglengde under 15 fot (4,57 meter) og uten innenbords motor. Kajakker, kanoer, gummibåt med skrog, seilbrett, og lignende, kan også leveres til mottakene i kommunene.

Store fritidsbåter uten innenbordsmoter er båter med skroglengde fra 15 fot (4,57 meter) inntil 49,21 fot (15,00 meter) uten innenbordsmotor. Det er gratis å levere inn store fritidsbåter uten innenbordsmotor og båteiere kan få utbetalt 1000 kr i vrakpant. Store fritidsbåter uten innenbordsmotor leveres til private mottak, eller kommunale mottak som tilbyr dette.