Får tomtejobb i Holmen

Bulldozer Maskinlag AS leverte det laveste anbudet og får dermed jobben med å opparbeide industriområdet i Holmen for Sortland kommune. Anbudet lyder på nær 2,8 millioner kroner.

Like ved Holmøy Maritime skal Sortland kommune nå fylle ut en tomt for industriformål (arkivfoto).

Sortland kommune satser tungt på å utvikle «Holmen nord», som blir det nye industriområdet rettet mot maritim næring. En av bedriftene man håper skal kjøpe tomt og bygge fabrikk her er helsekostfirmaet Calanus AS.

Sortland har brukt en del millioner allerede i Bogan (Holmen) og kjøpt tomtegrunn og gitt erstatning til flere grunneiere som mister sine naustplasser her. Nå er man klar for neste steg og det skal Bulldozer Maskinlag Entreprenør AS utføre.

Det var opprinnelig 4 firma som leverte anbud på jobben, men to av disse var ikke helt korrekt utformet etter kravene som var satt og de ble derfor forkastet i siste runde.

Røkenes Maskin AS, Hadsel Maskin AS og Ottar Bergersen & Sønner AS hadde levert inn anbud, men bare ett av disse ble vurdert opp mot tilbudet fra Bulldozerlaget i finaleomgangen.

Kommunen har nå vurdert det slik at Bulldozer Maskinlag Entreprenør AS har det beste tilbudet og den laveste prisen. Beløpet er 2,78 millioner kroner eksklusive moms.

Jobben beskrives som «tomtearbeider – fra jomfruelig terreng til opparbeidet byggetomt». Det betyr sprenging og tilhørende steinfjerning, utgravning og fjerning av jord, utfylling og landvinningsarbeid, samt videre arbeid med klargjøring av tomta.

Her skal det altså graves bort jord og løsmasser, før man sprenger ut berget for videre planering. Det vil deretter være behov for å hente inn 10.000 kubikk stein utenfra, og dette blir trolig hentet i steinbruddet i Kringelen.

Tomta som skal planeres vil bli på 8.500 kvadratmeter areal når den er ferdig. Av dette må 3.200 kvadrat opparbeides ved fylling i sjøen. Sortland kommune beskriver at man har det travelt med dette prosjektet og ønsker jobben gjort så snart som mulig.

Til nå er det kjent at ett firma ser på Holmen som et aktuelt sted for å etablere seg, og det er altså Calanus AS som planlegger å bygge en fabrikk for raudåte. Firmaet har ennå ikke tatt avgjørelsen om dette blir på Sortland eller i Tromsø, men om det blir Holmen som velges, skal tomta altså ligge klar snart.

På nabotomta hos Holmøy Maritime skal det også skje en del fremover, der man allerede er i gang med grunnarbeid for tanker til drivstoff for trålerne. Holmøy vil også forlenge kaia, slik at det både blir lengre kaifront og mer plass til videre utbygging av deres anlegg.