Siktede innrømmer

Politiet er kommet en god del lengre i drapssaken på Sortland, der siktede nå innrømmer at Stig Anders Johansen døde i et basketak mellom de to. Siktede sitter fortsatt i varetektsfengsel.

Etter en meget intensiv etterforskning har politiet nå klarlagt svært mye av forholdene omkring drapssaken som har rystet Vesterålen (arkivfoto).

Fredag ettermiddag sendte politiet ut en pressemelding der man opplyser om status i saken. Politiet er kommet et godt stykke på vei i forhold til å samle inn informasjon og kartlegge både siktede og avdødes bevegelser i tiden før hendelsen. Politiet har også en forholdsvis god oversikt over siktedes bevegelser fra hendelsen skal ha funnet sted frem til pågripelse.

Det har vært viktig for politiet at informasjon om det siktede har forklart i avhør ikke har blitt kjent før man var kommet et stykke på vei i etterforskningen. Dette for at ikke vitner skulle bli påvirket av informasjon om saken.

Politiet mener nå at hendelsesbildet begynner å bli rimelig klart og det derfor er anledning til å gjøre dette bildet mer kjent. Så langt viser etterforskningen at fornærmede og siktede skal ha vært omgangsvenner og at de hadde tilbragt tid sammen i tiden forut for hendelsen.

Siktede har foreløpig erkjent å ha forvoldt Stig Anders Johansens død og erkjenner straffeskyld for at han under et basketak, og ved manglende tilkallelse av hjelp, forvoldte hans død. Hendelsen skal ha funnet sted i siktedes bolig og han skal deretter ha plassert liket på en veranda i tilknytning til boligen.

Siktedes forklaring stemmer med de taktiske og tekniske etterforskningsskritt som så langt er gjort i saken. Politiet har ennå ikke mottatt foreløpig obduksjonsrapport og kan av den grunn ikke si noe nærmere om dødsårsaken eller tidspunkt ut over at etterforskningen gir grunn til å tro at drapet må ha funnet sted helgen 9. til 11. november. Dette stemmer også med siktedes forklaring om at drapet fant sted denne helgen.

Politiet er kjent med at det har vært mange rykter i lokalmiljøet i etterkant av drapet og ønsker derfor å understreke at liket ikke var ille tilredt da det ble funnet. Politiet planlegger nye avhør av siktede i neste uke, opplyser politiadvokat Rita Hermansen Dahl.

Onsdag i neste uke skal avdøde Stig Anders Johansen gravlegges fra Indre Eidsfjord kirke. Han etterlater seg en sønn, i tillegg til annen nær familie. Johansen har vært bosatt på Stokmarknes.

Det var torsdag 22. november at saken ble kjent, etter at politiet hadde søkt etter Stig Anders Johansen som da var savnet. Han ble funnet død i en bolig på Sortland, og huseieren ble da pågrepet av politiet. Lokalt politi fikk straks etter bistand fra fem etterforskere ved Kripos.

Det er senere blitt kjent at den siktede ble dømt i en voldssak tilbake i 2009.  – Dommen fra 2009 gjelder uprovosert vold mot en forsvarsløs person under særdeles skjerpende omstendigheter. Volden har karakter av mishandling. Han ble dømt til fengselsstraff i 90 dager, opplyser politiadvokat Rita Hermansen Dahl til NRK Nordland.

Siktede er også tidligere domfelt for promillekjøring, sist i 2016. Den siktedes forsvarer, Elise Riibe-Stokland, ønsker ikke å kommentere den tidligere dommen, ifølge NRK.

Den drapssiktede mannen i slutten av 30-årene beskrives både av naboer og venner som en rolig person som ikke gjorde så mye ut av seg. Mannen skal for tiden ha vært uten jobb etter at han avsluttet et arbeidsforhold i september, ifølge NRK.