Tryggere på Sandnes

Skoleveien er blitt tryggere for barna på Sandnes i Hadsel etter at 660 meter nytt fortau nå er tatt i bruk. Åpningen av fortauet ble markert fredag med skolelever fra bygda og barn fra Aspåsen barnehage.

Fredag ble den nye gangbanen ved Sandes åpnet av ordfører Siv Dagny Aasvik og fylkesråden, sammen med lokale barn (foto: NFK, Gøran Sofienlund).

Langs fylkesveg 885 gjennom Sandnes kjører det i snitt 850 kjøretøy i døgnet og området er ganske tett befolket. Det ferdes en del barn og unge langs vegen, og for å gjøre det tryggere for de myke trafikantene bevilget Nordland fylkeskommune penger til bygging av 660 meter fortau langs fylkesvegen.

Byggingen startet opp i oktober 2017 og var ferdig i midten av november i år. Statens vegvesen har vært byggherre på vegne av fylkeskommunen.

– En stor og viktig oppgave for Nordland fylkeskommune er å bygge, drifte og vedlikeholde det fylkeskommunale veinettet. Og i alt vårt arbeid står trafikksikkerhet svært høyt, sier Svein Eggesvik (Sp) som er fylkesråd for samferdsel i Nordland fylkeskommune.

– I Norge har vi mål om at flere og flere skal sykle til jobb og skole, og lokalt ønsker man trygge og sikre løsninger for gående og syklende. Det er veien dit vi er med på her i dag, dette er vårt lokale bidrag til nasjonale mål, sier Eggesvik.

Prosjektet har kostet om lag 40 millioner kroner og i tillegg til fortauet har prosjektet omfattet sikring av fjell, rivning av en bolig og garasje, etablering av busslommer, veilys, bygging av noen murer og noen nye avkjørsler/parkering, samt vann- og avløpsarbeider.

Entreprenør for anlegget har vært Alf Brekken og Sønner Drift AS. Oppstart på jobben var  i oktober 2017, og kontrakten ble altså ferdigstilt nå i november. Kostnaden for prosjektet har blitt om lag 40 millioner kroner.

For å få plass til fortau måtte fjellet på høyre side sikres. Fjellsiden er sikret med 4.400 kvadratmeter steinsprangnett og over 400 sikringsbolter. Et hus og en garasje er revet og noen bolighus på strekningen har fått nye avkjørsler og parkeringsplasser.

Det er blitt lagt 7.000 kvadratmeter asfalt og det er funnet plass til to nye busslommmer med leskur. Videre er det satt opp 23 nye gatelys med led-pærer.

Strekningen har fått ca. 400 kvadratmeter støttemur og ca. 110m rekkverk samt 800 meter kantstein. Her er kommet 500 meter lukket dreneringssystem og alle stikkrenner er skiftet ut.