Flere i jobb i Øksnes

Mens det var flere ledige i Hadsel og Sortland ved månedsskiftet, kunne Øksnes vise til svært positiv utvikling. Her har 21 flere personer kommet seg i jobb i forhold til samme tid i fjor.

Fiskeriene og industrien betyr mye for arbeidsmarkedet i Øksnes, inkludert ringvirkninger i andre yrker (arkivfoto).

Ved utgangen av november var det 331 helt uten arbeid i Vesterålens fem kommuner. Dette er omtrent det samme antallet som man hadde for et år siden. Det er imidlertid en påfallende variasjon mellom kommunene, der altså Øksnes peker seg ut med med øket sysselsetting.

Andøy og Bø hadde nesten flat utvikling, mens det i Hadsel og Sortland er betydelig flere uten jobb nå enn et år tilbake. Hadsel har 87 helt arbeidsledige nå, og det er 19 flere enn i fjor på samme tid. Sortland har 105 ledige, og det er 14 flere enn i fjor.

Ved utgangen av november er det 2.420 helt ledige i Nordland, dette er 180 flere helt ledige enn på samme tid i fjor. Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 2,0 prosent, som også er status innen Vesterålens fem kommuner.

I Nordland finner vi nå flest helt ledige med bakgrunn fra industriarbeid (418), butikk- og salgsarbeid (268), reiseliv og transport (256). Størst ledighetsnedgang fra november i fjor finner vi innenfor ingeniør- og IKT-fag, der det nå er 26 færre helt ledige. Dette betyr en  klar bedring for denne gruppen.

Nordland har nå totalt 887 helt arbeidsledige kvinner. Det er 52 flere personer enn i fjor. I november er det totalt 1.533 helt arbeidsledige menn. Det er en økning på 128 personer sammenlignet med samme måned i fjor.

Antall registrerte langtidsledige (helt ledig i mer enn 26 uker) er i november på 475 personer. Det er en nedgang på 91 personer fra i fjor på samme tid. Denne måneden er det registrert 1 945 korttidsledige i Nordland (helt ledig i mindre enn 26 uker). Det er 271 flere personer enn i samme måned i fjor.

Totalt er det 627 personer som er registrert som arbeidssøkere på tiltak i Nordland i november. Dette er 261 færre enn på samme tid i fjor. Dermed er 0,5 prosent av arbeidsstyrken i Nordland på et arbeidsmarkedstiltak.

Ved utgangen av november er det totalt 307 helt og delvis ledige permitterte i Nordland. Dette er 2 flere enn samme måned i fjor. De permitterte har i hovedsak bakgrunn fra fiskeindustri og annen industri.