Ny sjef hos Nordlaks

Inge Berg går over i en ny stilling fra årsskiftet, der han skal jobbe direkte mot utvikling av fremtidens prosjekt. Nordlaks får samtidig en ny konsernsjef som skal lede den daglige driften.

Den nye ledelsen i Nordlaks-konsernet er fra venstre styreleder Kjell Bjordal, Eirik Welde og Inge Berg (foto: Nordlaks/B. Eide).

Nordlaks er en av Hadsels og Vesterålens viktigste bedrifter, både med omsetning og arbeidsplasser. Konsernet står foran flere store nye prosjekt, der Havfarmen er det sentrale. Etter 30 år i sjefsstolen gir Inge Berg fra seg litt av kontrollen nå ved å ansette en konsernsjef. Berg-familien beholder imidlertid fortsatt full kontroll over bedriften via sine aksjeposter.

I en pressemelding fortelles det at Eirik Welde (42) tiltrer 1. januar 2019 som ny konsernsjef i Nordlaks-konsernet. Nåværende konsernsjef Inge Berg tiltrer samme dag i nyopprettet stilling som direktør for strategi, konsept- og prosjektutvikling. Berg, som er gründer og største eier i Nordlaks, har vært leder av selskapet siden starten i 1989.

– Drivkraften min har alltid vært å skape varige verdier her hjemme i Nord-Norge. Jeg er stolt av at vi har klart å utvikle Nordlaks til en sterk bedrift med attraktive arbeidsplasser. Hvis vi skal klare å få til en bærekraftig vekst i norsk havbruksnæring så krever det at vi har fullt fokus på både drift og utvikling, og at vi klarer å tenke nytt om de utfordringene næringen har i dag.

Etter mange år i sjefsstolen gleder jeg meg til å kunne bruke all min tid på slike prosjekter og å ha et sterkere fokus på fremtid og utvikling enn hva som er mulig med dagens organisering. Jeg har full tillit til at Eirik vil lede Nordlaks videre på beste måte, sier Inge Berg.

Styreleder Kjell Bjordal forklarer endringen slik: – Nordlaks er inne i en ekspansiv periode med investeringer de nærmeste årene på mellom fire og fem milliarder kroner i blant annet to Havfarmer, et av Norges største RAS-anlegg for smolt på Innhavet, ny brønnbåt og videreutvikling av prosessanlegget på Børøya. Det er avgjørende for oss at kjernedriften går helt optimalt, samtidig som vi har fullt fokus på at alle utviklingsprosjektene styres på best mulig måte.

Bjordal roser Berg. – Inge Berg har gang på gang vist seg som en fremsynt strateg som på en vellykket måte introduserer ny teknologi og nye løsninger til havbruksnæringen. Styret er glad for at vi har interne lederressurser som nå kan ta seg av kjernedriften slik at Inge kan konsentrere seg om investeringsprosjekter og strategisk utvikling av selskapet, sier styreleder Bjordal.

Nordlaks kan i 2019 markere 30 år siden oppstarten av selskapets første havbruksanlegg ved Hanøyvik i Hadsel. Endringene i konsernledelsen gjenspeiler den utviklingen som Nordlaks har vært gjennom siden starten, og at det blir mer krevende å få til utvikling videre.

Eirik Welde er i dag administrerende direktør for Nordlaks Smolt. Welde har bakgrunn som veterinær og kom til Nordlaks Smolt (tidligere Smolten) i 2006 som biologisk leder, og har vært administrerende direktør siden 2012.

– Jeg har vært med på litt av en reise i Nordlaks-konsernet siden 2006, og det er spesielt å overta stafettpinnen etter Inge. Det han har fått til taler for seg selv. Nordlaks har ambisjoner om å fortsatt ta et ansvar for bærekraftig utvikling og være med å prege hvordan næringen utvikler seg. Nå skal vi gjøre mange store og tunge løft fremover, samtidig som vi har fullt fokus på drift. Min oppgave blir å bidra til, og legge til rette for at hele Nordlaks presterer optimalt, sier Eirik Welde.

Både Welde og Berg fortsetter i nåværende stillinger frem til nyttår. Nordlaks starter umiddelbart arbeidet med å rekruttere en ny sjef for Nordlaks Smolt.