Klar for valgkamp

Høsten 2019 er det valg til nye kommunestyrer og Sortland Høyre har allerede klar hele lista. Ordførerkandidat Marthe Hov Jacobsen tror hun har fått med seg et «winning-team».

Et knippe av kandidatene som er på lista for Sortland Høyre til kommunevalget 2019. Roar Wessel Olsen ytterst på venstre side, sammen med Marthe Hov Jacobsen (foto: Høyre).

Nominasjonsmøtet i Sortland Høyre valgte i sitt møte 03.12.2018 den endelige kandidatlisten til kommunevalget høsten 2019. Her fremgår det at en del av kandidatene er kjente lokalpolitikere som har vært aktiv en tid allerede, mens det også er hentet inn noen nye.

Nominasjonskomiteen i Sortland Høyre la frem sin innstilling ovenfor nominasjonsmøtet, hvor komiteens leder Ann-Rita Mårstad forteller at det er lagt vekt på alder- og kjønnsfordeling, og komiteen er fornøyd med 46 % kvinneandel, noe som er det samme som for 2015-valget.

Videre har komiteen lagt vekt på kompetanse og geografisk spredning. Nominasjonskomiteens innstilling til liste ble til slutt bekreftet ved valg av nominasjonsmøtet, fremgår det av pressemeldingen som Sortland Høyre har sendt ut.

Ordførerkandidat Marthe Hov Jacobsen er svært fornøyd med kandidatlisten og har stor tro på valgseier. -Det er en bredt sammensatt liste med både kjente og ukjente kandidater, og jeg har tro på at dette er et winning-team, sier Jacobsen.

Videre ser hun en stor fordel med at Sortland Høyre er så tidlig ute med den endelige kandidatlisten, slik at man allerede nå kan begynne valgkampen og få kandidatene kjent som Høyre politikere i kommunen.

Med seg på topp har hun Roar Wessel Olsen som er svært glad for tilliten nominasjonsmøtet viser ved å plassere han på en kumulert 2.plass. Roar forteller at arbeidet med valgkampprogrammet er godt i gang og programkomiteen håper å kunne komme med et utkast til årsmøtet i Sortland Høyre i februar.

1 Marthe Hov Jacobsen, Strandskog 1976
2 Roar Wessel Olsen, Steiro 1977
3 Einar Mårstad, Lamarka 1957
4 Arnhild Duås, Sigerfjord 1977
5 Jim Simonsen Jenssen, Sortland 1995
6 Beate Bø Nilsen, Sigerfjord 1965
7 Geir Halvorsen, Maurnes 1956
8 Ann Cathrin Stafseth, Sortland 1982
9 Frank Ludvigsen, Sortland 1962
10 Hege Steiro, Ånes 1964
11 Trude Melund, Sortland 1979
12 Lars Andrè Iversen, Holand 1982
13 Mette Gabrielsen, Sortland 1965
14 Lidvin Finden, Sortland 1954
15 Line Næss Soltvedt, Sigerfjord 1984
16 Kjell-Hugo Hanssen, Sortland 1967
17 May Laila Lind, Sigerfjord 1959
18 Ken Halvard Teistevoll, Sigerfjord 1976
19 Helene Enoksen, Sigerfjord 1964
20 Lasse Cristian Karlsen, Sortland 1992
21 Linda Stafseth Bergesen, Sortland 1989
22 Rune Sundberg, Sigerfjord 1962
23 Edel Steffen, Sortland
24 Torbjørn Iversen, Sortland 1982
25 Sadik Pedersen, Holmstad 1997
26 Kristian Barstad Ellingsen, Sortland 1989
27 Espen Lidahl, Strand 1982
28 Jan Tore Jensen, Sortland 1953
29 Tor Kåre Nilsen, Vidbukt 1969