Sjømat for 90 milliarder

Hittil i år har Norge eksportert 2,5 millioner tonn sjømat til en verdi av 90,7 milliarder kroner. Bare i november ble det sendt ut fiskeprodukt for nær 10 milliarder, særlig til EU-markedet.

Sjømatanalytiker i Norges sjømatråd, Paul T. Aandahl, kan legge frem svært hyggelige tall for Norges viktigste eksportnæring etter olje og gass.

– EU vinner kampen om norsk laks, og etterspørselen øker fortsatt i EU-markedet. I november ble det eksportert knappe 78 000 tonn laks til EU til en verdi av 4,5 milliarder kroner. Dette utgjorde en volumvekst på 4,5 prosent, mens verdiveksten var på hele 12 prosent, sier sjømatanalytiker i Norges sjømatråd, Paul T. Aandahl.

Norge eksporterte 276 000 tonn sjømat for 9,9 milliarder kroner i november. Volumet falt med 8 prosent, mens eksportverdien økte med 11 prosent eller 990 millioner kroner fra november i fjor. Eksportvolumet har økt med 5 prosent, og verdien har økt med 5 prosent eller 4,3 milliarder kroner fra samme periode i fjor.

I tillegg økte eksportverdien for makrell sterkt i november. Mens volumet på makrell gikk ned med nesten 10 prosent sammenlignet med samme måned i fjor, gikk prisen opp med hele 37 prosent. Dette resulterte i en makrelleksport på knapt 1,1 milliarder kroner for november, som er 23 prosent høyere enn i fjor.

Eksportprisen for fryst hel makrell i høstsesongen 2018 er den høyeste som noen sinne er målt. I gjennomsnitt har eksportprisen i oktober og november vært 16,21 kroner per kilo. Forrige rekord var i 2005, og prisen på 15,33 kroner per kilo. Forventningene om lavere global tilførsel av makrell i 2019 er årsaken til at prisen er drevet opp, sier Paul T. Aandahl.

Norge eksporterte 101 000 tonn laks for 6,2 milliarder kroner i november. Volumet er på samme nivå som i fjor mens verdiøkningen er på 10 prosent eller 541 millioner kroner fra november i fjor. Hittil i år har Norge eksportert 962 000 tonn laks for 62 milliarder kroner.

Det er en volumøkning på 6 prosent, mens verdien økte med 5 prosent eller 3 milliarder kroner fra samme periode i fjor. Gjennomsnittsprisen for hel, fersk laks var i november måned 56,24 kroner per kilo mot 50,49 kroner i november i fjor. Polen og Frankrike var de største markedene for laks i november.

– Norge fortsetter å ta markedsandeler i EU i november, mens vi går tilbake i andre regioner. Stadig større andel av konsumet i EU blir videreforedlet i andre markeder enn det konsumeres. Dette gjenspeiles i vekstmarkeder, hvor Nederland og Polen er de som har økt mest i november, sier sjømatanalytiker Paul T Aandahl.

Hittil i år har Norge eksportert 64 000 tonn fryst torsk, inklusiv filet, for 2,4 milliarder kroner. Det er en volumnedgang på 15 prosent, mens verdien er på samme nivå som i fjor.

– Både fersk og fryst hel torsk har hatt prisvekst så langt i år. I tillegg ser vi de siste månedene at prisene på fersk og fryst sei begynner å bedre seg, og de begynner å nærme seg fjoråret. Det er gledelig etter et par år med prisfall, sier sjømatanalytiker Ingrid Kristine Pettersen.

Eksportprisen for fryst hel makrell i høstsesongen 2018 er den høyeste som noen sinne er målt. I gjennomsnitt har eksportprisen i oktober og november vært 16,21 kroner per kilo. Forrige rekord var i 2005, og prisen på 15,33 kroner per kilo. Forventningene om lavere global tilførsel av makrell i 2019 er årsaken til at prisen er drevet opp, sier sjømatanalytiker i Norges sjømatråd, Paul T. Aandahl.

Hittil i år har Norge eksportert 262 000 tonn sild for 2,4 milliarder kroner. Det er en volumøkning på 3 prosent, og en verdinedgang på 5 prosent eller 129 millioner kroner fra samme periode i fjor.