To raketter skutt opp

Lørdag morgen ble det skutt opp to raketter fra Andøya Space Senter ved Bleik. Det er NASA som står bak disse.

To raketter ble skutt opp fra Andøya Space Senter lørdag morgen (foto: ASC/T. Abrahamsen).

Den første raketten ble skutt opp 08.26 og nådde en høyde på 1.042 kilometer, mens den andre fulgte to minutter etter og nådde opp til 756 kilomters høyde.

Mange i Vesterålen og deler av Sør-Troms kunne se dette fenomenet på himmelen og noen ringte inn til nødnumrene for å varsle. Dette var imidlertid en lenge planlagt oppskyting, som alle etater var informert om på forhånd.

Dette er raketter som skytes opp av amerikanske NASA, som andre del av deres «Trice-prosjekt». Det er professor Craig Kletzing fra University of Iowa som leder prosjektet.

For lokale fiskere har det vært restriksjoner i et bestemt område på havet utenfor Andøya den senere tid, ettersom det har vært litt usikkert akkurat når oppskytingen skulle finne sted. Nå er rakettene skutt opp, og dermed er faresonen opphevet.

De to rakettene er firetrinnsraketter av typen Black Brant XII, og når sitt toppunkt over Svalbard. Det skal forøvrig skytes opp to raketter i dette programmet også fra Svalbard.

Hver dag forsvinner flere hundre tonn oksygen, som vi som lever på jorda er helt avhengig av, rett ut i verdensrommet. Rakettene fra Andøya og Svalbard skal forsøke å gi oss svar på hvorfor det skjer.

Lenge trodde forskerne at oksygenet var for tungt til å kunne stikke av fra jorda.

– Jorda er tross alt beskyttet av et magnetfelt som er med på å holde atomer og molekyler på plass rundt jorda, forteller avdelingsleder Kolbjørn Blix ved Andøya Space Senter til NRK.

Det er mye mer oksygen rett utenfor jordas atmosfære enn det burde være. Og man vet nå at oksygenet lekker ut i rommet gjennom to traktformede hull i nord og sør på kloden.

Norske forskere ved Andøya Space Center og Universitetet i Oslo skal sammen med NASA, JAXA og flere amerikanske universiteter sende opp fire raketter, som skal gi ny og banebrytende kunnskap om det som kalles verdensrommet «problemområder».

Rakettene som NASA nå sender opp skal utforske solvinden i Jordas atmosfære.  – Med solvinden blir jordas atmosfære tilført ioner, som er elektrisk ladede partikler. Disse partiklene har forskjellig energi, og denne energien forandrer seg trinnvis, forklarte professor Kletzing til nettavisen VOL nylig.

-Vi ønsker å finne ut hvorfor dette skjer. En av teoriene er at energien forandrer seg utfra hvor partiklene er. Derfor skal vi skyte to raketter gjennom det samme området av atmosfæren med noen minutters mellomrom. Dersom teorien stemmer, bør begge rakettene finne partikler med samme energi, sier Kletzing.

Også i januar vil det bli skutt opp en forskningsrakett fra Andøya Space Center. Rakettskytefeltet er blitt ganske attraktivt for forskere fra hele verden, da beliggenheten helt nord i Europa er svært gunstig for slike små raketter.