Vil støtte badstua

En flytende badstu utenfor Kulturfabrikken kan få 200.000 kroner i støtte fra Sortland kommunes «koronamidler». Saken skal opp i Driftsutvalget, sammen med mange andre tilskudd.

En flytende badstu kan komme utenfor Kulturfabrikken og Scandic hotell Sortland (foto: Pust Tromsø AS).

Pust Tromsø AS har allerede etablert en flytende badstu i Tromsø havn. Denne har vært en stor suksess.

Nå ønsker de å etablere en lignende satsing på Sortland, i huken ved Scandic hotell. Prislappen for prosjektet er vel 2,1 millioner kroner totalt sett.

Det er gjort avtale med G. A. Ellingsen AS om leie av plass ved den planlagte flytebrygga utenfor Kvitbrygga.

Næringssjef Marius Remen-Hansen har jobbet aktivt med saken og nå fremmer han forslag om å gi etableringen et kommunalt tilskudd på 200.000 kroner.

Pust oppgir at dette skal bli en «urban oase i arktiske omgivelser». Det blir en offentlig helårs badeplass muliggjort av varme kilder og sauna.

Stedet skal være et lavterskel tilbud for turister, men også aktivere lokalbefolkningen og gi folk en annerledes hverdag.

Prosjektet vurderes altså til å være et positivt bidrag både for næringslivet så vel som bolyst, stedsutvikling og attraktivitet. I tillegg vil det blir et par nye arbeidsplasser på Sortland.

Badstua blir ikke gratis å besøke, men hvor stor billetten blir er ikke kjent. Et drop-in-besøk i Tromsø koster kr 195,-. Medlemmer i saunaklubben der betaler kr 100,- pr besøk.

Næringssjefen anbefaler å gi støtte til prosjektet ved bruk av kommunens covid19-midler som er avsatt til å skape aktivitet.

Denne potten er i utgangspunktet tom, men det er naturlig å anta at det vil være innvilgede prosjekter som ikke gjennomføres i full utstrekning, og at det dermed frigjøres midler.

Skulle det mot formodning ikke skje, anbefales det å hente midler fra kommunens eget næringsfond.

Pust Tromsø AS har søkt om kr 300.000,- i tilskudd. I lys av tilgjengelig midler og hva andre prosjekter har fått tidligere, tilrår kommunedirektøren at det innvilges et tilskudd på kr 200.000,-.