Best i trafikken

Mens 50 mennesker dør hver dag i trafikken i EU, dør det færre enn 50 i Norge på et halvt år. Der Norge har sett en halvering av ulykkestallene, har EU-landene hatt en nedgang på 36 prosent de siste ti årene.

– Dette er inspirerende resultater. Målrettet, systematisk og kunnskapsbasert arbeid fra mange aktører over lang tid har gitt resultater.

Det er viktig at det gode og forpliktende samarbeidet i den store norske «trafikksikkerhetsfamilien» videreføres og utvikles.

Bare på denne måten kan vi nå ambisjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken, sier direktør Per Morten Lund i Statens vegvesen.

EU ser til Norge og Sverige for kunnskap og læring om trafikksikkerhet. Etter fem år på topp, har både Norge og Sverige den laveste dødsrisikoen på sine veier.

I begge land var det rekordlave 18 trafikkdrepte per million innbyggere.

Norge har hatt en nedgang i antall drepte de siste årene. Dødsrisikoen i 2020 er 11 prosent lavere enn i 2019, mens nedgangen de siste 10 årene er på hele 54 prosent.

Med denne nedgangen oppfyller Norge det opprinnelige målet om en halvering av antallet drepte på ti år.