Vil starte på fylling

Utfyllinga av industriområdet ved utløpet til Selneselva vil starte om ikke lenge. Det blir i første omgang en mindre fylling, mens man venter på nye kraftkabler over Sortlandsundet.

Bildet antyder hvor ny fylling kommer (fotoill.: VNY).

Planene for en et nytt næringsområde på Selnes er for lengst godkjent, og nå ønsker man å begynne på første del av fyllingen.

Årsak til at hele prosjektet ikke kan tas under ett, er at Vesterålskraft skal legge ny høyspentkabler over sundet.

I første runde kommer nå en fyllingen ved utløpet av Selneselva og ut i 30 meters lengde fra land.

Det blir dermed en stor trekant som etableres, mens resten ikke blir fylt ut før om et par år.

Det er selskapet Iparsell AS i Kronstein-gruppen som er tiltakshaver, mens Bulldozer Maskinlag AS skal utføre jobben.

Kommunen har nylig fått søknad om tillatelse for igangsetting av første del, og samlet rammetillatelse for hele fyllingen.

Fyllingen vil skje i to deler, der mørk skravering er første trinn.

Første utfylling vil dekke ca 17 mål, mens brukbart areal på toppen blir omkring 12 mål.

Den totale fyllingen blir på 66 mål når den er ferdig, mens brukbart areal på toppen blir omkring 55 mål.

Her kommer altså Selnes nye næringsområde, som kan bebygges med industri eller næringsbygg for de som har behov.

Til sammen kan det reises 42.000 kvadrat næringsbygg på den planlagte fyllingen.

Bak prosjektet står Kronstein-gruppen, som driver Sortland Entreprenør og en en rekke andre firma.

Man starter opp med å fylle ut en «sjetee» (molo) på 6 meters bredde og 30 meters lengde.

Deretter blir det mudret en del, for å fjerne løsmasser i sjøbunnen.

Ytre del av fyllingen blir på ca 10 meters dybde.

Mudringsmassene skal kunne brukes midt inne i fyllingen, dersom de egner seg til dette.

Naboene i det nye boligfeltet på Selnes er skeptiske til prosjektet og har sendt sine merknader.

Planene er imidlertid godkjent for ganske lenge siden og nå blir altså disse realisert.