Vil sikre ny hall

Fylkesrådet i Nordland vil sikre en ny flerbrukshall på Stokmarknes med en leieavtale til en verdi av 3 millioner kroner årlig. Avtalen må godkjennes av fylkestinget senere.

Fylkesrådet i Nordland lover penger til hall (foto: NFK).

­–En slik hall, med et stort og variert tilbud vil være et flott tilskudd til folkehelsen for både barn, unge og voksne i Hadsel, sier fylkesrådsleder Elin Dahlseng Eide.

Hun og de fem andre medlemmene av fylkesrådet vil derfor anbefale at fylkestinget skal gå inn for denne leieavtalen.

Nestleder i fylkesrådet, Svein Øien Eggesvik, mener investeringer som dette er svært god bruk av penger.

–Jeg er skikkelig glad for at vi kan bidra til å få på plass en flerbrukshall i Hadsel.

Ikke bare er det positivt for folkehelsen, det er også veldig bra for bo- og blilyst i en region som Vesterålen, påpeker han.

Kommunens plan for hallen innebærer tilbud som håndballhall, squash- og styrkerom.

–Kommunens planer for flerbrukshallen ser svært bra ut, og derfor ønsker vi også at elevene våre i den videregående skolen skal kunne bruke den.

Det blir vinn-vinn for både vår egen skole og for lokalsamfunnet, sier fylkesråd for kultur, klima og miljø, Christian Torset, som viser til at lignende avtaler nylig har blitt inngått også andre steder i Nordland, som i Mosjøen og Bodø.

–Målet vårt har i mange år i samarbeid vært å ta hele Nordland i bruk.

Slike samarbeidsløsninger som gir god folkehelse og trivsel, bidrar godt til det, mener fylkesråd for plan og næring, Linda Helen Haukland.

Fylkesrådet håper at byggingen av hallen kan komme i gang så snart som mulig, og at fylkestinget stiller seg bak ønsket til fylkesrådet om å sette av 3 millioner kroner årlig til formålet.

I neste uke skal fylkesrådet begynne arbeidet med budsjettene for de kommende årene, og saken skal behandles i fylkestinget i desember.