Stenger hovedveien

Til helga stenges innfartsåra til Vesterålen natt til søndag og natt til mandag. Arbeid på riksveien ved Osvoll bru betyr at bilister ikke kommer forbi, da det mangler mulighet for omkjøring.

Hovedveien inn og ut av Vesterålen stenges ved Osvoll bru nattetid i helga.

Sortland kommune melder at «hjemmetjenesten» vil opprette en stasjon på Sigerfjord-siden.

Dessuten vil «Brann og redning» vil ha tankvogn og en mindre bil med utstyr stående på Sigerfjord-siden av brua mens den er stengt.

Brannmannskap kan for øvrig gå over elva og Lødingen brannstasjon bistår om det skulle være nødvendig.

Flybussen melder at det ikke vil være mulig å kjøre avgangen kl. 22:55 fra Evenes flyplass til Sortland søndag den 27.august. Denne er derfor innstilt.

Osvoll bru på riksvei 85 blir altså helt stengt natt til søndag 27. august og natt til mandag 28. august.

Det er da stopp fra klokken 22.00 lørdag den 26.08. til søndag morgen klokken 06.00.

Deretter blir stengt fra klokken 23.00 søndag 27.08. til mandag morgen klokken 04.00.

I tillegg til dette blir det asfaltarbeid påfølgende netter.

Det blir ikke gjennomslipp av biler mens bruarbeidet pågår i helga, melder Statens vegvesen.

I tillegg til at riksveien stenges skal også fylkesvei 822 mellom Brokløystunnelen og Djupfjord bru stenges delvis.

Fra fredag 25. august til lørdag 26. august blir det stengt i tidsrommet 19.00–06.00, med gjennomslipp av trafikken klokken 24.00.

Det samme vil gjelde for perioden mandag 28. august til onsdag 30. august.

– Ved skifte av stikkrenner må vi grave over vegen, så da kommer vi dessverre ikke utenom stengninger.

Her jobber vi på natta, så da blir trafikken heldigvis mindre berørt.

Dette er et forarbeid til at det skal asfalteres senere, så da blir det bedre veg, sier faggruppeleder Jim Roger Andersen i Nordland fylke.

På riksveien blir det arbeid med en gammel bru.

– Vi skal skifte ut masser under asfalten på Osvoll bru, og må derfor stenge veien helt mens arbeidet pågår, sier byggeleder Kristian Riddervold Andreassen i Statens vegvesen.

– Vi har lagt dette arbeidet til nattestid og helg etter turistsesongen, for at trafikken skal bli minst mulig berørt, sier han.

Osvoll bru er 11 meter lang og bygd i 1963. Over år har det bygd seg opp med stein og jordmasser på brua.

Vegvesenet kommer til å fjerne dette masselaget, og erstatte det med ei lett fylling og nytt bærelag under asfalten.

Dette kommer til å halvere vekta på den 60 år gamle brua.

Riksvei 85 over Osvoll bru i Sortland kommune har en gjennomsnittlig trafikk på 1.700 kjøretøy i døgnet.

Brua tynges av gamle stein- og jordmasser, og derfor må den nå ha en nødvendig oppgradering.

I en tidligere melding fra Statens vegvesen ble det opplyst at man ville holde stengt natt til lørdag og søndag.

Nå er dette forskjøvet, slik at det blir natt til søndag og natt til mandag man stenger.

Asfalteringen etterpå vil skje mellom 22.00 og 06.00 mandag og tirsdag (28.08.2023 til 30.08.2023).

Asfalt-mannskapene vil gi gjennomslipp av trafikk ved manuell dirigering.