Gave på 50 millioner

The Whale får nå 50 millioner kroner fra SpareBank 1 Nord-Norge, og er dermed et steg videre på planen om å kunne åpne attraksjonen i 2026. Men fortsatt mangler det noen millioner.

Prosjektet «The Whale» får tilskudd på 50 millioner (foto: The Whale).

– Vi har jobbet iherdig med å få finansiert prosjektet. Tildelingen betyr svært mye for oss og vil forhåpentlig være utløsende for statens bidrag som er det siste som må på plass innen vi starter byggingen, sier styreleder Benn Eidissen i The Whale.

Idéen til The Whale kom til verden i 2015, og siden da har det vært jobbet fram et hovedprosjekt som har fått stadig mer støtte.

Det tar utgangspunkt i Andøyas unike beliggenhet ved Bleiksdjupet, og bygger videre på tradisjonen som en ledende destinasjon for hvalsafari.

Nå er de et skritt videre med et historisk bidrag på 50 millioner kroner fra «Samfunnsløftet» til SpareBank 1 Nord-Norge.

– The Whale vil bli et signalprosjekt som fremmer Andøya, Vesterålen og Nord-Norge både nasjonalt og internasjonalt.

Det støtter opp om næringslivet i regionen, og vil trekke både nordmenn og utenlandske turister for å oppleve de naturgitte fortrinnene som finnes nettopp her.

En viktig del av bankens strategi er å bidra til en enda mer attraktiv landsdel.

The Whale er et prosjekt som virkelig treffer strategien, sier konsernsjef Liv B. Ulriksen i SpareBank 1 Nord-Norge.

Hun legger til at dette er den største gaven et enkeltstående prosjekt noengang har mottatt fra Samfunnsløftet.

Gjennom The Whale vil en utvikle Andøya til en helårsdestinasjon, og regionen kan få en økning opp mot 40.000 årlige gjester.

Ringvirkningsanalysen har beregnet at andre aktører bare i kommunen kan få økt omsetning på om lag 50 millioner kroner.

Prosjektet har allerede vekket oppsikt internasjonalt, med oppslag i 33 ulike land for mer enn 500 millioner lesere etter at Dorte Mandrup Arkitektkontor vant arkitektkonkurransen.

– Dette er jobbet fram av ildsjeler med et stort hjerte for Andøya, og med internasjonal ambisjon og kvalitet.

Da kommunen før sommeren gikk inn for å bruke ytterligere 75 mill. kr. på The Whale i tillegg til de 55 mill kronene som Nordland fylkeskommune allerede har bevilget, ble det klart for oss at prosjektet hadde betydelig lokal interesse og både lokal og regional økonomisk forankring.

Vi håper støtten kan bidra til at byggeprosjektet snart kan settes i gang, sier Ulriksen.

Kostnadene for The Whale er beregnet til 455 millioner kroner, hvor Andøy kommune er største bidragsyter på 90 millioner kroner og de private bidragsyterne har satt av 78 millioner kroner.

– Dette tar prosjektet et stort steg videre.

Nå venter vi kun på statlig finansiering, og vi har store forventninger til at staten bekrefter sin andel av finansieringen på minimum 75 mill kroner i høst, sier varaordfører Lill Pettersen i Andøy kommune.