12 nye basseng til laks

På Kvalnes i Andøy skjer det mye for tiden. Her skal 12 nye basseng klargjøres, for landbasert oppdrett av laks. Her kommer også ny havn og kai, for det er mye logistikk som nå må fungere.

Store dimensjoner på Kvalnes-anlegget til Andfjord Salmon as (foto: AS).

Etter vellykkede forberedende arbeider og mobilisering av utstyr og personell i løpet av sommeren, er neste trinn av utbyggingen av Andfjord Salmons landbaserte oppdrettsanlegg på Kvalnes, Andøya, nå i full gang.

I midten av juni offentliggjorde Andfjord Salmon detaljene i selskapets ekspansjonsplan for å nå et totalt produksjonsvolum på 40.000 tonn (HOG) på Kvalnes, Andøya.

Den nye produksjonskapasiteten vil gradvis bli lagt til mellom 2025 og 2030.

De første 8.000 tonnene (HOG) med produksjonskapasitet forventes å bli lagt til fra 2025.

Gjennom sommeren har entreprenører boret flere hundre meter med «skjerm» – det vil si betonginjeksjon for stabilisering av fjell – rundt alle de 12 bassengene som utgjør neste byggetrinn på Kvalnes.

Det bidrar til at videre sprengings- og utgravingsarbeid kan holde best mulig fart fremover og derigjennom sørge for en kostnadseffektiv utbygging.

– Vi bygger i praksis havmerder på land og nyttiggjør oss av fjell og terreng for å gjøre det så forutsigbart, raskt og rimelig som mulig.

Dette er noe av det unike med å kombinere de land- og sjøbaserte fordelene på Andøya, sier Martin Rasmussen, administrerende direktør i Andfjord Salmon.

Parallelt med at første slakting ble gjennomført i juni/juli, begynte hovedentreprenør AF Hæhre-Contur og deres underleverandører å mobilisere utstyr og personell, samt klargjøre rigg-områdene som skal huse maskiner, utstyr og verktøy mens grunnarbeidene pågår.

Det inkluderer klargjøring av områdene på Kvalnes hvor blant annet verkstedtelt, telt for tunneldrift og telt for vedlikehold og rengjøring av utstyr skal stå.

– Ved å slakte fisken på planlagttidspunkt i juni/juli reduserte vi prosjektgjennomføringsrisiko for ekspansjonsplanen vår betraktelig.

Hovedfokuset vårt er å komme opp til 8.000 tonns kapasitet i 2025, med tilhørende inntekter og kontantstrøm.

Det er imponerende å se alt arbeidet som allerede er gjort og hvor raskt aktivitetsnivået har blitt trappet opp, sier Martin Rasmussen.

Kvalnes er også rigget til med kontorbrakker hvor prosjektadministrasjon skal styres fra.

Området nord på Kvalnes, hvor betongfabrikken skal rigges, er også klargjort.

I Breivik er man i gang med å klargjøre området for boligrigg som skal huse alle arbeiderne som skal jobbe på prosjektet.

– Vi har fått brukt sommeren godt og vi er fornøyde med fremdriften. Alt går etter planen så langt, sier Jostein Nilssen, Andfjord Salmons prosjektdirektør for utbyggingen.

Andfjord Salmon klargjorde stort sett hele området for neste byggetrinn på Kvalnes, før smolt ble satt ut i det førstebassenget i fjor sommer.

Den seneste uken har Kvalnes gradvis blittfylt opp med maskiner, borerigger, dumpere og hjullastere, for å grave ut de tolv første bassengropene og frakte massene ned til området hvor havn og kaianlegg skal bygges.

Prosjektet har massebalanse, hvor masser fra bassenggroper og tunneler skal brukes til utfylling av havneområdet.

– Anleggsmaskinene har allerede begynt å fjerne masser og transportere disse ned til havneområdet.

Arbeidet som vi utførte i 2021 og 2022 gir oss gode effektivitetsgevinster i dag, sier Jostein Nilssen.

I tillegg til havneområdet skal Andfjord Salmon etablere vannveier for å støtte produksjonen av 40.000 tonn laks påKvalnes.

Planen er at forskjæring til vannveier og påfølgende tunnelarbeid skal påbegynnes i september.