Dømt for grovt språk

En mann er nå dømt for grovt språkbruk på kaikanten, til to kvinnelige inspektører. Hinting om «haill» bør straffes med bot på 12.000 kroner mener en enstemmig Hålogaland lagmannsrett.

Fiskeriene er mannsdominert og grovt språk har vært ganske vanlig (illustrasjonsfoto).

Det var i forbindelse med en inspeksjon på Sørøya i fjor at en mann ved fiskemottaket kom med flere uttalelser som inspektørene reagerte på.

Saken vakte mye oppsikt da både mannen selv og flere andre mente dette var vanlig språkbruk på kaikanten.

Ytringene må være straffrie, fordi det er tale om en særskilt sjargong i fiskerinæringen, ble det hevdet fra forsvareren.

Mannen som nå er dømt for andre gang er Svein Magne Mienna (57), og han må trolig betale boten på 12.000 kroner.

Til NRK sier han imidlertid at dommen skal ankes videre til Høyesterett.

– Det er sånn vi har snakka i fleire tusen år her oppe i Finnmark.

Om de ikke forstår dette språket som blir snakka både på båt og på kaia, så må de finne seg noe anna å gjøre, sa Mienna til NRK etter den første dommen.

Han valgte å anke boten, men tapte altså forleden anken i lagmannsretten.

– Fiskeridirektoratet er fornøyd med å ha fått medhold i at våre inspektører ikke skal måtte tåle slik oppførsel under utøvelse av jobben.

Det sa fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen etter at tingretten hadde dømt Mienna.

De to kvinnelige inspektørene overhørte blant annet Miennas ordveksling på kaikanten til en skipper:

«Du må slutte å la deg distrahere av damen. Dette må dere ta på privaten.»

Deretter sa Mienna til kvinnene; «Kanskje dere skal hoppe om bord, så de kan få litt bedre fangst, de har jo klaget på at de får så lite fisk.»

Retten finner dette og flere andre utsagn som sexistiske og nedlatende overfor inspektørene som var på jobb.

Den dømte er tidligere straffet flere ganger, senest i 2021 da han vedtok et forelegg på 4.000 kroner.

Også da var det forulemping av to kvinnelige fiskeriinspektører på kontroll ved mottaksanlegget.

Han ble irritert på inspektørene under kontrollen og sa da at «æ skal hive dokker på havet».

Hålogaland lagmannsrett sier i den siste dommen at vurdert enkeltvis er man åpen for at uttalelser om «å ikke la seg forstyrre av damen», å «ta det på privaten» og «så kan jeg lære deg noe og du lære meg noe» isolert sett er straffrie ytringer.

Inspektørene var begge nordnorske og forsto uttalelsene slik at Mienna oppfordret dem til å ha seksuell omgang med mannskapet på båten.

Ytringer om at fiskeinspektørene skaper forstyrrelser ved sin tilstedeværelse, at de kan bidra til bedre fiskelykke ved å ha seksuell omgang med mannskapet, og det å bli budt opp til dans for «å
lære noe» fremstår som nedlatende, reduserende, sjikanerende og grovt krenkende.

Etter lagmannsrettens syn kan ikke ytringene forstås på annen måte enn at han ville ydmyke fiskeriinspektørene og redusere deres autoritet som offentlige tjenestepersoner ved på utilbørlig måte å spille på sex og kjønn.