Vil øke på Stokmarknes

Helse Nord foreslår i et utkast å bygge opp funksjonene ved sykehuset på Stokmarknes, samtidig som tilbudet på Gravdal blir noe redusert. Forslaget skal nå drøftes videre.

Stokmarknes sykehus fortsetter som før og får øket kapasitet (foto: VNY).

I dag ble den første skissen til omlegginger i Helse Nord lagt frem. Det er fem grupper som har sett på ulike deler av driften.

Lokalt i Vesterålen og Lofoten blir den en justering, slik at akuttfunksjoner delvis flyttes fra Gravdal til Stokmarknes.

Dette har man fryktet i Lofoten og mer enn 10.000 underskrifter er samlet i et opprop for å bevare sykehuset der.

Forslaget som nå ligger på bordet er at Gravdal skal være et «distriktsmedisinsk senter» (DMS), med fødestue og polikliniske tjenester.

DMS defineres i utgangspunktet til å være spesialist-helsetjenester i form av dagtilbud, bortsett fra jordmorstyrt fødestue med vaktordning.

Stokmarknes er definert som sykehus, og her skal det bygges opp større kapasitet for å ta unna pasienter fra Lofoten.

Transporten av pasienter fra Vågan og Vestvågøy vil skje på flere måter, kanskje med en «helseekspress» (buss).

Det er altså i hovedsak akutt-tilbudet som tenkes flyttet fra Gravdal til Stokmarknes.

Da må man ha 25-30 nye sengeplasser på «Nesset» innen medisin og kirurgi. Det skal det være plass til i dagens bygg.

Selv om det vil koste en del å frakte pasienter fra Leknes og Svolvær til Stokmarknes, så gir dette pluss.

Helse Nord gjør omlegginger for å spare penger, men også sentralisere noe for å ha nok ansatte spesialister.

I dag sies det å være tusen ubesatte stillinger i Helse Nord og man må leie inn folk sørfra til store kostnader.

Den justeringen man nå ser for seg, vil bety innsparing i penger, men også mer rasjonell bruk av spesialistene.

I tillegg til flytting av akuttfunksjoner fra Gravdal, så vil gjøre det samme fra Narvik til Harstad.

Også på Helgeland blir det omlegginger, da man her tenker å få en felles sykehus for Mosjøen, Sandnessjøen og Mo i Rana.

Hvor det nye sykehuset skal ligge tar man ikke stilling foreløpig.

Forslagene som nå er lagt frem skal diskuteres videre før man legger en endelig skisse på bordet den 24. november.

Den 20. desember skal et endelig forslag behandles i styret hos Helse Nord og sendes ut på høring.

Et endelig vedtak på justeringer i driften hos Helse Nord kan tidligst bli vedtatt i april 2024.