Årets dyreste strøm

I dag koster strømmen i nord ca 1,50 pr kilowattime. Det er årets høyeste pris, men i morgen øker det enda mere. Trøsten er at staten tar regninga for mye av det som overstiger 70 øre.

Årets dyreste strøm i dag i Nord-Norge (illu.foto).

Årsak til prishoppet på strøm skal etter sigende være å finne hos broderfolket i øst, altså i svensk kraftproduksjon.

På grunn av lite vind og islegging i vassdragene, går ikke turbinene på full produksjon.

Dessuten er det kjølig være i hele Norden og dermed høyere forbruk nå enn tidligere i år.

Nord-Norge har faktisk høyere strømpris i dag onsdag enn det man betaler i Oslo og Bergen.

I morgen torsdag blir det lik pris i hele landet, og da er prisen skudd opp enda et hakk.

Høyeste pris kommer om ettermiddagen, når folk kommer hjem og skal lage middag.

Gjennomsnittet for i dag blir 1,21 kroner pr kilowattime, mens det altså kommer en topp ved barne-tv-tiden på 1,55 kroner.

I morgen torsdag er gjennomsnittet 1,36 kroner pr kilowattime, og da topper det seg på hele 2,14 på ettermiddagen.

Som sagt så dekkes 90 prosent av prisen over 70 øre dekkes av strømstøtten, og dette beregnes time for time.

Det betyr at i de timene strømmen koster 1,50 så dekkes altså litt mer enn 70 øre av strømstøtten.

Prisen for hver av oss i nord vil dermed ligge et sted mellom 70 og 80 øre nå.

Hvor lenge den høye strømprisen vil vare nå er ganske usikkert, men vi er nå inne i den kalde årstida og det har vært en tørr høst i nord.

Variasjon i prisen er kun for de som har flytende pris som følge spotmarkedet hos Nord-Pool strømbørs.

Fastpris i nord kan man nå få for 0,36 øre ved å binde seg for et år, mens 3-årige avtaler koster ca 40 øre pr kilowattime.