Mest privat boligleie

På to år har Sortland tatt imot ca 400 flyktninger. Det har gått ganske så greit og i boligmarkedet er det stort sett brukt private leieforhold. Også innen helse er situasjonen godkjent.

Roy Helge Bergheim i Boligstiftelsen og Marit Sandvær Seim i Sortland kommune.

Norge har tatt imot mange flyktninger fra Ukraina og på to år er det nå ankommet 400 nye innbyggere til Sortland kommune.

Allerede nå er Sortland bedt om ta imot 200 nye for neste år.

Flere spør seg nå om hvordan dette er mulig, uten å få store vansker med boligmarkedet og helsetjenesten.

Konklusjonen så langt er at dette ikke har skapt store problem.

– Det fleste bostedene kommer fra det private leiemarkedet, forteller Marit Sandvær Seim.

Hun er leder for integreringstjenesten i Sortland kommune.

Alle flyktninger er bosatt i godkjente utleieboliger, der de selv overtar direkte leieforhold etter kort tid.

– Vi har en liten andel kommunale boliger, men har faktisk sagt opp flere av disse.

Det er gjort for å ikke legge beslag på for stor andel slike boliger, forteller Sandvær Seim.

Daglig leder i Sortland Boligstiftelse, Roy Helge Bergheim, bekrefter dette.

– Det bor flyktninger i kun 35 av våre leiligheter, som til sammen teller godt over 300.

Det tilsvarer en femdel av våre gjennomgangsboliger, opplyser Bergheim til Vesterålnytt.

I år er det hittil bosatt tre flyktningfamilier hos Boligstiftelsen.

– NAV integrering har jobbet svært aktivt på det private markedet for å bosette flyktninger.

Dermed har våre utleieboliger i mindre grad blitt brukt til dette formålet, sier Bergheim.

Bolig er et viktig element for nytilflyttede, men også helsehjelp er sentralt.

Helsesjef Sture Jacobsen i Sortland påpeker at det ikke er mest kritisk å skaffe fastlege raskt.

Det er i mottaksfasen at det er viktig å ha helsepersonell tilgjengelig.

– Vi har løst dette på legesida ved å kjøpe tjenester hos privat lege på Sortland.

Det er også tatt inn ekstra personell i helsetjenesten for øvrig, opplyser Jacobsen.

– En vurdering tilsier at vi vil klare å gi helsehjelp til 200 flyktninger til neste år.

Det er på ingen måte med god margin, men det skal kunne løses på forsvarlig vis, mener Sture Jacobsen.

Om du som leser dette ønsker å bidra, med utleie av hybel, leilighet eller hus, så bes du ta kontakt.

Integreringstjenesten i Sortland finner du via denne LINKEN.

Her søkes dette etter aktuelle bosteder, men også ressurspersoner som ønsker å bidra.